1. מכרז מס' 23/2021 – גיזום וכריתת עצים
 2. מכרז מס'  25/2021  - מסיכון לסיכוי
 3. מכרז מס' 9/2021 – שיקום ושדרוג קיר תמך א.ת. צפוני
 4. מכרז מס' 10/2021 – הסדרת בטיחות והתאמת כיתות יביל לחינוך מיוחד בבי"ס מצודות.
 5. מכרז מס' 12/2021 – הקמה ושדרוג
 6. מכרז מס' 13/2021 – שיפוץ ספריה עירונית.
 7. מכרז מס' 14/2021 – הנגשת מבני ציבור בק"ש.
 8. מכרז מס' 15/2021 – שיפוץ והסדרת בטיחות במוסדות ציבור בק"ש.
 9. מכרז  מס' 16/2021 – הכנת תשתיות להצבת יביל בבי"ס גוונים בק"ש.
 10. מכרז מס' 19/2021 – השלמת עבודות פיתוח בחצר המוזיאון העירוני בק"ש.
 11. מכרז 20/2021 – שדרוג והקמת חצרות גנ"י במוסדות חינוך בק"ש.
 12. מכרז מס' 23/2021   - מתן שרותי גביה כוללים וניהול חניה.
 13. מכרז מס' 34/2021 – בניית תוספת ממ"ד בית אנשי הזהב.
 14. מכרז 33/2021 – מנהל יחידה דיגיטלית.
 15. מכרז 7/2021 – מתן שרותי ייעוץ לוועדה המקומית לבניין ערים.