היות ולא התקבלו ברשות תלונות על רעש, לא בוצעו בדיקות.

בדיקות יבוצעו רק באם נקבל תלונות, דבר שכאמור לא קורה אצלנו.