מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז חיצוני מס' 28/2022 מרכז נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה פומבי 30/06/2022 17/07/2022
מכרז חיצוני 24/2022 עוזר דוברות והסברה לשפה הרוסית חיצוני 30/06/2022 17/07/2022
מכרז חיצוני מס' 40/2022 רכז התנדבות רשותי חיצוני 30/06/2022 17/07/2022
מכרז חיצוני מס' 41/2022 למנהל/ת מחלקת צרכים מיוחדים חיצוני 30/06/2022 17/07/2022
מכרז חיצוני מס' 22/2022 רכז עלייה וקליטה חיצוני 30/06/2022 17/07/2022
מכרז חיצוני מס' 5/2022 רכז/ת רישוי עסקים ביחידה להגנת הסביבה חיצוני 30/06/2022 17/07/2022
מכרז מס' 34/2022 דרוש/ה עו"ס משפחה (3 משרות: 1 בהיקף 75% +2 משרות ב- 50% משרה כל אחת) 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 36/2022 עובד סוציאלי לטיפול בנפגעי התמכרויות חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני 39/2022: רכז נכסים חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז פנימי /חיצוני עובד/ת סוציאלי/ת מלווה צעירים במסגרת תכנית יתד – התכנית הלאומית לצעירים במצבי סיכון פנימי/חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 31/2022 מרכז קשר הורים – ילדים חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 23/2022 מוקדן דובר השפה הרוסית חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 38/2022 מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 5/2022 רכז/ת רישוי עסקים ביחידה להגנת הסביבה חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 24/2022 עוזר דוברות והסברה לשפה הרוסית פנימי/חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 30/2022 עובד סוציאלי נערה במצוקה חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז מס' 34/2022 דרוש/ה עו"ס משפחה 16/06/2022 03/07/2022
מכרז פנימי/פומבי מס' 37/2022 מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון פנימי/פומבי 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 27/2022 עובד כללי לאגף הביטחון חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
מכרז חיצוני מס' 12/2022 אחמ"ש למוקד העירוני חיצוני 16/06/2022 03/07/2022
סייע/ת כיתתי/ת מחליפה בחינוך המיוחד לבית הספר רננים 03/03/2022

עבור לארכיון המכרזים