מחלקה

ימים

שעות

משרד הרישוי
בנין לב הצפון

א', ב', ג', ה'

8:00 - 13:30

 

רשות האוכלוסין וההגירה 

רח' הרצל

**הקבלה רק עם הזמנת תור

ב'

ג'

ד'

8:00-12:00 | 14:30-17:00

8:00-12:00

8:00-11:00 | 14:30-17:00

 

מס הכנסה
דוד רזיאל במתנס ארתור פוקס

א'

9:00 - 12:30

13:30 - 15:00

 

ביטוח לאומי

א', ג', ה'

 

08:00 - 12:30