תחומי אחריות: בשנים האחרונות נוצרה מודעות גוברת והולכת של האוכלוסייה בארץ לפעילות גופנית כחלק מתרבות הפנאי ואורח חיים בריא. העיסוק בפעילות גופנית והצורך במתקני ספורט ראויים בסביבת המגורים הטבעיים של האזרח הינם חלק אינטגראלי בחיי היום יום.
מחלקת הספורט העירונית משמשת כיחידת מטה ומרכזת את כלל פעילויות הספורט ברחבי העיר, פועלת לגיבוש מדיניות הספורט, לקידום ופיתוח תשתיות פיזיות ופיתוח תוכניות ושירותים ייחודיים. המחלקה מתפעלת את אצטדיון הכדורגל העירוני, אולם הספורט העירוני ובקרוב מגרש הכדורגל הסינטטי החדש.

בעלי תפקידים:

  • אופיר אורן - מנהל מחלקת הספורט
  • אליאס קמרי - מנהל אולם הספורט
  • מוטי ארביל - מנהל אצטדיון הכדורגל העירוני

כתובת מנהל מחלקת הספורט: מתנס ארתור פוקס - דוד רזיאל 8 ,קרית שמונה 
טלפון: 04-6036800

כתובת מנהל אולם הספורט: רחוב הירדן 27 ,אולם הספורט העירוני
טלפון: 04-6959623

כתובת מנהל האיצטדיון: רחוב הירדן 25 אצטדיון הכדורגל
טלפון: משרד - 04-6903715
מייל: [email protected]tmail.com