מתי"א קריית שמונה – מרכז תמיכה יישובי אזורי

 

 • מנהלת מתי"א:        רותי קלוורי 
 • מזכירת מתי"א:       ורד עמר
 • כתובת:                   רח' ברל כצנלסון 39. ת.ד 7368 קריית שמונה
 • טלפון:                    04-6902653
 • פקס:                      04-6902145
 • דואר אלקטרוני:       [email protected] 
 • ימי ושעות פעילות:   א' עד ה' מהשעה 08:00 עד 17:00

 

המתי"א היא מסגרת חינוכית מקצועית וארגונית שאחראית לריכוז התמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, הלומדים במוסדות החינוך הרשמיים ובמוסדות המוכרים שאינם רשמיים.

מתי"א קריית שמונה כוללת 6 רשויות :  

1. קריית שמונה
2. גליל עליון
3. מבואות חרמון
4. יסוד המעלה
5. מטולה
6. חצור הגלילית.

המתי"א פועלת בניהול משה"ח ותחת פיקוחו מבחינת כוח אדם , תקציבים ותוכניות עבודה.

 

מטרות מתי"א קריית שמונה לשנת הלימודים תשס"ט

 1. תוכניות פדגוגיות -
  הטמעת תוכניות פדגוגיות בכל שכבות הגיל, לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך המיוחד ובשילוב. תוכנית הלימודים בנויה על פי סטנדרטים בחינוך הלשוני ובתחומי הלמידה האחרים.
 2. הישגים לימודיים-
  שיפור הישגים לימודיים וצמצום פערים של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד. בניית מערך מדידה ובקרה לביצוע היעדים בתחום ההישגים הלימודיים בשפה ובחשבון.
 3. קידום מצוינות חדשנות ויזמות –
  מתי"א תעודד מצוינות חדשנות ויזמות בכל מסגרות החינוך המיוחד ובמערכות השילוב.
 4. אקלים חינוכי מיטבי-
  בניית אקלים מיטבי בכל מסגרות החינוך המיוחד ובשילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים במערכת. התמודדות עם תלמידים המגלים קשיי התנהגות בליווי הצוות ולמידה.
 5. חינוך ערכי – 
  מסגרות החינוך המיוחד מהוות בית חינוך בו שותפים גם ההורים בעשייה.
 6. ילדים ונוער בסיכון – 
  מתן מענה וליווי ילדים עם צרכים מיוחדים הנמצאים בסיכון. חיזוק העבודה המערכתית ושיתוף פעולה עם גורמים בקהילה בתחום זה.
 7. תרבות ארגונית ואיכות השירות – 
  חיזוק עבודת הצוות, ליווי ותמיכה בהורים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ומתן מענה במסגרות לתלמידים אלו.
 8. שיפור התיקשוב – 
  המתי"א תבסס את השימוש באינטרנט ותפעל להקמת אתר אינטרנט פעיל לשיפור הקשר וחיזוק המערכת במידע וחומרי  לימוד.
 9. הערכה בקרה ומשוב – 
  מיסוד תהליכי הערכה בקרה ומשוב בתהליכים חינוכיים, בדרכי עבודה ובהשגים.
 

תוכנית עבודה
 

 

פעילויות אופרטיביות  למימוש היעדים

לוז ביצוע

יעד מס' 1- תוכניות פדגוגיות

הטמעת תוכניות פדגוגיות בכל שכבות הגיל לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים  במסגרות הח"מ ובשילוב.

בניית תח"י, תל"א, תל"כ ותלג"ן עפ"י סטנדרטים בחינוך הלשוני ובתחומי הלמידה האחרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכרות עם כל המערכות והצוותים להצגת יעדים, נוהלי עבודה ותיאום התארגנות.

חודשים ספטמבר- נובמבר.

מפגשים מערכתיים עם רכזות מתי"א.

אחת לחודש.

מפגשי צוותי גנים טיפוליים + גננות שילוב.

3 פעמים בשנה.

מפגשי  צוות מטפלים פארפואיים.

מפגש 1 כללי, 3 מפגשים  

בשנה עפ"י תחומים.

צוות סייעות צמודות.

מפגש כללי ומפגשים עם הקבוצות.

כל מורות השילוב.

2 מפגשים כלליים ומפגשים עפ"י תחומים.

כל מורות הח"מ.

2 מפגשים כלליים ומפגשים עפ"י נושאים אחת לחודש.

ליווי והנחייה למורים חדשים במערכת.

 

מפגשי רכזות מתי"א לליווי ובקרה.

 

יעד מס' 2- שיפור הישגים לימודיים וצמצום פערים של תלמידים עם צרכים בחינוך המיוחד. בניית מערך מדידה ובקרה לביצוע היעדים בתחום ההישגים הלימודיים בשפה ובחשבון.

 

 

 

השתלמות בנושא החינוך הלשוני לצוותי הגן + מעקב ובקרה ע"י רכזת גנים.

6 מפגשים בשנה.

השתלמות בנושא סטנדרטים בחינוך הלשוני למורות ח"מ + מעקב ובקרה ע"י רכזות מתי"א.

4 מפגשים בשנה.

ליווי והנחייה למורים חדשים.

מפגשי חונכות – אחת לשבועיים.

השתלמות מתי"א.

14 שעות – 4 מפגשים.

יעד מס' 3 – קידום מצוינות , חדשנות ויזמות.

מתי"א תעודד מצוינות, חדשנות ויזמות בכל מסגרות החינוך המיוחד.

כל בי"ס בחינוך המיוחד יציג יוזמה אחת חדשה המופעלת בביה"ס בתשס"ט תוך הגדרת הצורך, היעדים והאמצעים.

חודשים דצמבר - ינואר

יעד מספר 4 – אקלים חינוכי מיטבי-בניית אקלים מיטבי בכל מסגרות הח"מ ובשילוב הילד בעל צרכים מיוחדים במערכת.

התמודדות עם תלמידים המגלים קשיי התנהגות בליווי הצוות ולמידה.

שיתוף מערך הפסיכולוגים והיועצים בבניית דרכי התמודדות עם תלמידים בעלי קושי התנהגותי.

ליווי התחום של בעיות התנהגות ע"י מומחה תחום.

מפגשי תיאום לגבי כל ילד / מקרה.

נושא זה נמצא עדיין בדיקה.

יעד מס' 5 -  חינוך ערכי- מסגרות הח"מ מהוות בית חינוך בו שותפים גם ההורים בעשייה

מפגשים עם הורים בכל מסגרת,

שיתוף ההורים בבניית תל"א  ותח"י

 

קיום 2-3 פעילויות משותפות להורים וילדים.

מפגש פתיחה בתחילת השנה

קשר שוטף עם ההורים לדיווח.

מסיבות חג וסיום שנה.

יעד מס' 6- ילדים ונוער בסיכון-

מתן מענה וליווי ילדים עם צרכים מיוחדים הנמצאים בסיכון. חיזוק העבודה המערכתית ושיתוף פעולה עם גורמים בקהילה בתחום זה.

איתור ומעקב אחר ילדים ונוער במצב סיכון.

שיתוף עובד סוציאלי וגורם מן הרשות בכל מקרה בו קיים מצב של ילד / נער בסיכון.

מעקב המנהל אחר כל ילד- הגעה לביה"ס ובקרה.

קיום מפגשים מערכתיים למידע ולמעקב.

יעד מס' 7 -  תרבות ארגונית ואיכות השירות.

חיזוק עבודת הצוות, ליווי ותמיכה בהורים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים  ומתן מענה לתלמידים במסגרות אלו.

מתן מענה ישיר ותמיכה להורים ולתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

ליווי הורים במציאת מסגרת מתאימה לילדים.

קיום פעילות חברתית לצוות המתי"א.

קו פתוח במתי"א לכל הורה בפנייה לרכזת ולמנהלת מתי"א.

ייעוץ והכוונה תוך בדיקה משותפת של המסגרת.

2-3 מפגשים חברתיים: מפגשים סביב נושא ויום חוויה לסיום שנה.

יעד מס' 8-  שיפור התקשוב.

המתי"א תבסס את השימוש באינטרנט ותפעל להקמת אתר אינטרנט פעיל לשיפור הקשר וחיזוק  המערכת במידע וחומרי למידה.

הכשרת איש צוות בנושא הפעלת מערכת האינטרנט.

שימוש במערכת האינטרנט להעברת הודעות, חומרי לימוד ולשיח מקצועי.

בניית אתר למתי"א.

ספטמבר-נובמבר.

כל עובדי המתי"א מחוברים למייל.

הנושא נמצא בבדיקת עלויות.

יעד מס' 9 – הערכה בקרה ומשוב.

מיסוד תהליכי הערכה, בקרה ומשוב בתהליכים חינוכיים בדרכי עבודה ובהישגים.

קיום שיחות אישיות לרכזות מתי"א.

כל רכזת תיפגש לשיחות משוב עם העובדים בתחום אחריותה.

כל רכזת תדווח על פעילותה באופן שוטף לרכזת המתי"א.

2 פעמים בשנה: ינואר ויוני.

קשר שוטף +  מעקב ושיחת סיכום.

אחת לחודש.

 

פריסת מסגרות החינוך המיוחד במתי"א קריית שמונה

גנים טיפוליים

 • גן אור- 6 ילדים.
 • גן סיגלית – 7 ילדים.
 • גן ברוש – 11 ילדים.
 • גן אירית א'-  12 ילדים.
 • גן אירית ב' – 12 ילדים.
כיתות ח"מ: קריית שמונה
 • כיתה א' קורצאק- 14 תלמידים .
 • כיתה ה' קורצאק- 9 תלמידים.
 • כיתה ב'  תל חי - 11 תלמידים.
 • כיתה ג' מגינים -  9  תלמידים.
 • כיתה ד' מגינים- 12 תלמידים.
 • כיתה ו' מצודות- 12 תלמידים
 • כיתה ד'-ו' עוזיאל- 11 תלמידים
 • כיתת עיצוב התנהגות יצחק הנשיא- 8 תלמידים.

סה"כ – 8 כיתות.

כיתות ח"מ דנציגר
 • כיתות ז'  ל"ל  1. כיתה אחת – 10 תלמידים (חדשה).
                     2. כיתה שנייה- 8 תלמידים (חדשה).
 • כיתה ח' ל"ל -     12 תלמידים.
 • כיתות ט' ל"ל- 1. כיתה אחת- 10 תלמידים.
                     2. כיתה שנייה- 8 תלמידים.
 • כיתות עיצוב התנהגות  ח' – 7 תלמידים
                                  ז-    5 תלמידים.
 • כיתה י'- 12 תלמידים.

סה"כ-8 כיתות.

גליל עליון

 • כיתות קשר- כיתה א'-ב'- 5 ילדים (חדשה).
 • כיתה ב'-ג'- 6 תלמידים
 • כיתה ד'-ו'- 7 תלמידים.

סה"כ – 3 כיתות.

חט"ב בחינוך ההתיישבותי

 • הר וגיא- 3 כיתות ח"מ.
 •  עמק החולה – 3 כיתות קשת.6 ליקויי למידה.
כיתות ח"מ ביה"ס הגומא
 • כיתה ב'-ג' – 12 תלמידים.
 • כיתה ג'-ד' - 11 תלמידים.
 • כיתה ה' -13  תלמידים.
 • כיתה ו'-  13  תלמידים.

סה"כ – 4 כיתות

כיתות ח"מ ביה"ס נוף הרים
 • כיתה ג'-ד' – 8   תלמידים.

*אפשרות לפתיחת כיתה צעירה – 7 תלמידים.

חצור
 • כיתה צעירה- - ביה"ס שבט סופר- 11 תלמידים.
 • כיתה ז'-ט '- אמי"ת חצור- 8 תלמידים.
רננים
 • בית הספר לחינוך מיוחד-  פיגור בינוני ופיגור בינוני מורכב .

סה"כ- 15 כיתות.

שחפים
 • בית ספר לחינוך מיוחד-פיגור בינוני מורכב

סה"כ- 6 כיתות

סיוע בגנים- חינוך רגיל

מתי"א תומכת בילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במערכות הרגילות:

 • 35 גנים בקרית שמונה,  כולל מוכר ושאינו רשמי – שעות שילוב.
 • 15 גנים בחצור הגלילית.
 • 27 גנים בגליל עליון.
 • 14 גנים במבואות חרמון.
 • 3 גנים ביסוד המעלה.
 • 2 גנים במטולה.
ילדים משולבים
 • 33  ילדים בעלי צרכים מיוחדים מלווים ע"י סייעת