להל"ן מס' נקודות שהרשות נותנת את הדעת בהיערכות למשבר האקלים :

1. "אי החום העירוני" - עומס חום מוגבר בסביבה עירונית ורגישות מוגברת בעת גלי חום קיצוניים, היער העירוני אמור למתן את השפעת אי החום, אך כיום אין ניהול של משאב היער העירוני. חסרה הטמעה של פתרונות מתחום הבנייה להקטנת עומס החום בבתים, ובזמן גלי חום קיצוניים ייתכן והדרישה לחשמל תעלה על האספקה.                   

2. שיטפונות והצפות- אירועי גשם קיצוניים המאופיינים בכמות משקעים גדולה בזמן קצר.

תשתית הניקוז לא מספקת גם באירועי גשם שגרתיים בזמן החורף.

אפיק זרימה לא מותאם בחלקים גדולים במעלה הנחל, בעיקר בסמוך לבתים.

כושר חלחול נמוך של השטחים המבונים עקב הרחבות בנייה, יציקות בטון ומשטחים אטומים.

מחסור בשטחים ציבוריים שישמשו לקליטה זמנית של נגר עילי בזמן אירועי גשם קיצוניים.

3. שריפות- אירועי שריפה הולכים ומתעצמים בקיץ.

מחסור בציוד וצוותים מאומנים למתן מענה רחב היקף ברמה העירונית, לצד מכבי האש.

יש צורך בחיזוק השת"פ האזורי עם יישובי האזור במתן מענה לאירועי שריפות.

4. אוכלוסיות מוחלשות- רגישות מוגברת של אוכלוסיות הקשישים, הנכים, החולים והעולים לאירועי קיצון סביבתיים.

יש להגביר את החוסן הקהילתי ביצירת רשת תמיכה לאוכלוסיות הנ"ל למתן מענה מיידי באירועי קיצון.

באירועי קיצון סביבתיים ברחבי העולם בשנים האחרונות, אוכלוסיות מוחלשות היו הראשונות להיפגע. במקומות בהם הייתה קיימת רשת תמיכה וסיוע, הצטמצמה הפגיעה משמעותית.

5. מענה ראשוני לאירועי קיצון: אספקת מים, מזון, חשמל, קורת גג ותרופות לאוכלוסייה.

אירועי קיצון סביבתיים עלולים לגרום לניתוק מערכות האספקה עליהם נסמכת האוכלוסייה בימי שגרה.

6. הערכות בחינוך והסברה לתושבים להעלאת המודעות למשבר האקלים ,הסכנות ומה כל אחד יכול לעשות כדי לסייע בהקטנת הנזקים .

7. יש להיערך למתן מענה ראשוני לאוכלוסייה ע"פ הצפי לתרחישי קיצון צפויים .

בברכה,
שלמה שושן
מנהל מחלקת איכות הסביבה