שנת 1949

14.7.49 

  החלו ההכנות לקראת יבוש אגם החולה.

18.7.49 

הוחלט להפוך את הכפר הערבי הנטוש חלסה לישוב בשם קריית יוסף.

8.7.49

מגיעות 18 משפחות מעולי תימן "מרבד הקסמים" לחלסה.

21.7.49 

מגיעות 18 משפחות מעולי תימן "מרבד הקסמים" לחלסה

28.8.49 

 בן ראשון נולד במעברה ושמו נקרא יוסף ע"ש יוסף טרומפלדור.

30.8.49

נפתח שירות אגד לטבריה.

14.9.49

החלה העבודה בבית החרושת למחצלות גומא בבית החאן.

7.11.49

 החלו להקים עמודי טלפון לאורך הכביש הראשי לכיוון משקי הגליל העליון.

1.12.49 

נפתחה סוכנות הדואר הראשונה בבית החאן.

שנת  1950

29.1.50 

הוחלט בוועד הגוש בראש פינה לקרוא לקריית יוסף בשם חדש – קריית שמונה

1.2.50

מר שוורץ מחיפה מונה למנהל המעברה הראשון.

25.6.50

דו"ח על מקורות המים של היישוב נכתב ע"י נחום הורוביץ מכפר גלעדי.

11.7.50 

מסתננים מסוריה חדרו למחצבות קריית שמונה ורצחו את השומר מנחם שלום ז"ל מעולי תימן. 

26.9.50 

תינוק נוסף נולד במעברה – רפי נגר נולד באוהל במעברה במוצאי יום הכיפורים. 

 

נגר שהוריו עלו לארץ מתימן עזבו כעבור מס' שנים את קריית שמונה

5.10.50

הישוב מונה  1500 תימנים ועוד 1000 מועמדים להגיע.

13.10.50 

הצבא החל לספק אוהלים חדשים למעברה כדי שהחורף יעבור בשלום.

1.12.50 

עולים מהודו הגיעו למעברה וחזרו להודו אחרי מספר חודשים עקב המצב הקשה מאוד שנתקלו בו כאן.ולים מהודו הגיעו למעברה וחזרו להודו אחרי מספר חודשים עקב המצב הקשה מאוד שנתקלו בו כאן.

31.12.50

הגיעו 100 משפחות יוצאות רומניה – סה"כ המעברה מונה 500 בתי אב.

שנת 1951

1.1.51

מגיעה קבוצה גדולה של עולים יוצאי רומניה ומצטרפת לתימנים שכבר כאן.

8.1.51  

הבחירות המקומיות לוועד המקומי.

15.1.51 

הוקמה מרכזיית הטלפונים בקריית שמונה המונה 45 מספרים.

3.51     

הוחלט ע"י המועצה האזורית והמעברה להקים את הקולנוע הראשון שיקרא קולנוע "רמז".

12.3.51

פרצה השביתה הראשונה במחצבות אבן וסיד על רקע הלנת שכר.

15.3.51 

תוספת מזון ניתנה רק לעובדי עבודה קשה.

16.3.51

נעשתה פנייה לגולדה מאירסון (מאיר) לבקש מהלל לנדסמן יו"ר המועצה האזורית לשחרר את שאול פאר לרכז את העניינים בחלסה

4.51    

מאפיית לחם בשם "לחמני" של המועצה האזורית התמזגה עם מאפיית "יחדיו" שהביאה את הלחם מטבריה לחלסה.

11.4.51

החל יצור הלחם במאפיית "לחמניות".

17.4.51 

נפתחה סוכנות דואר במבנה נטוש בתוך המעברה.

 2.5.51  

הוחלט לצרף את מעברת חלסה למועצה האזורית גליל עליון ולהעמיד בראשה את אילן הרטוב.

19.6.51 

בקשה מפינחס לבון לסייע בהתחלת בניה למגורים לעובדים החדשים המגיעים למעברות חלסה.

26.6.51 

משתלת קריית שמונה מספקת אלפי שתילי  אקליפטוס לייעור קק"ל.

5.7.51 

התגלו 11 מקרים של מחלת המלריה במעברה.

8.8.51  

מגיעה קבוצת עולים במבצע "עזרא ונחמיה" ישר לחלסה.

20.8.51 

הוגשה בקשה דחופה למנוע חשמלי ומשאבה על מנת לשאוב מים לתושבים.

9.51  

הוחלט להקים בית יולדות בקריית שמונה.

26.11.51

 בקשה לבנות 2 דירות עבור עובדים של משרד החקלאות שאמורים להגיע לחלסה להדרכה.

6.12.51 

קרן קימת לישראל מסרבת להכשיר קרקע בקריית שמונה מתוך טענה שקרקע זו אינה שייכת לקק"ל.

שנת 1952

1.2.52  

עולי תימן עוזבים את המעברה לישוב שער אפרים.  

25.2.52 

מר אורי שפר מנהל בית הספר בית חינוך ב' מבקש מורים חדשים למערכת החינוך בקריית שמונה.

3.52   

החלה בנית השיכונים הראשונים בשיכון א'.

5.52     

מאפיית "לחמני" עברה למבנה קבע באזור תעשייה דרומי והחלה בשיווק לחם לתושבים.

5.52      

הוחל בפיתוח התשתית לבניית איזור התעשייה הדרומי      

20.5.52

לראשונה הוצאה תכנית לפיתוח עירונית של קריית שמונה ע"י אגף התכנון של משרד הפנים.

8.8.52 

 חברת גב-יב החלה בבניית איזור התעשייה.

1.9.52 

משרד העבודה החליט לשלוח טנדר לפעילות במעברה.

25.10.52

הוחלט להכשיר קרקע לבניית שיכונים בשיכון ב'.

10.11.52

הוכנה תכנית פרצלציה להקמת המרכז המסחרי.

שנת 1953

11.2.53

נפתח חדר לפעילות ארגון אמהות עובדות.

3.3.53 

הוחלט להקים צריפים שבדיים למבני המועצה.

26.3.53 

המעברה מונה  4,800 נפש

7.4.53  

תלונה על הלנת שכר לעובדי המועצה, הוגשה לוועד הפועל של ההסתדרות ע"י א. הכהן.

5.53 

אברהם הכהן נבחר לרשות המועצה הראשון.

5.5.53

קריית שמונה הוכרזה כמועצה מקומית בראשות אברהם הכהן. 

 

הישוב מונה כ- 5,000 תושבים.

15.7.53

טקס פתיחת בית המועצה המקומית בקולנוע רמז.

15.7.53

 הונחה אבן הפינה למכון לאספקת חשמל ע"י א. כהן.

10.53 

החלו העבודות ברשות החולה מיד לאחר הייבוש.

1.11.53 

כתבות "בעל המשמר" על יחסי קבוצים קריית שמונה הביאו לתגובות נזעמות במוסדות ההסתדרות.

22.12.53 

 הוגשה בקשה להלוואה לבית החרושת למחצלות בבית שאן.

שנת 1954

21.5.54

נמסרו 20 פחונים חדשים עבור משקי עזר

6.54  

אילן הרטוב מונה ליו"ר המועצה במקום א. הכהן.

27.6.54  

בקריית שמונה ישנם 100 משקי עזר שלהם 50 עיזים חולבות.

8.7.54 

בי"ס ערב נפתח בקריית שמונה לנערים עובדים ביום ולומדים אחרי העבודה

12.8.54

סכסוך קשה בין המועצה האזורית למועצה המקומית עקב בעיות התעסוקה בישוב.

2.9.54   

נרכש רכב ג'יפ עבור המועצה.

9.9.54  

נחנכה תחנת הכוח הראשונה ע"י חברת החשמל ( 80 קווט ).

22.9.54

חוברו בנייני המועצה לחשמל.

1.12.54

דרושים עוד 55,000 לירות עבור השלמת חיבור המעברה לחשמל.

17.12.54

 הוגשה בקשה לבניית חנויות במרכז המסחרי.

19.12.54 

בית החרושת למחצלות במצב קשה ואין הצדקה להמשך קיומו.

שנת 1955

7.2.55  

הוקם סניף סולל בונה בעיר – החל גל הבניה הגדול בשיכון ב' ו- ג'.

31.2.55 

יצחק זכאי נבחר לעמוד בראשות המועצה ה – 3.

31.5.55 

הוגשה בקשה לחבר את צריפי העץ למים ולביוב.

2.6.55   

לראשונה הושג תקציב בסך  1,000 לירות להקמת מגרש כדורגל לקבוצת הפועל קריית שמונה

19.6.55 

תקציב המועצה בסך 373,000 לירות אושר ע"י המועצה.

20.6.55  

הוגשה בקשה להקמת גן עירוני באזור המסגד.

31.8.55 

התקיימו הבחירות הראשונות בהן נבחר אשר נזרי לראש המועצה הנבחר הראשון של קריית שמונה.

5.9.55

להקת אופרה איטלקית הופיעה באמפיתיאטרון עמיר לתושבי המעברה.

30.9.55

נקלטו עוד 1000 משפחות עולים מצפון אפריקה.

3.11.55  

הוגשה בקשה לחבר את בתי הספר למערכת החשמל.

13.12.55

הוחלט על הקמת בית קולנוע ותיאטרון שיכיל 500 מקומות ישיבה.

23.12.55 

הוגשה תכנית לפיתוח מרכז תעשייה ובית קולנוע

שנת 1956

23.2.56   

הוקצב תקציב של 10,000 לירות לשיפוץ המסגד והפיכתו לבית תרבות.

23.6.56  

התינוק הראשון של קריית שמונה נולד בחדר היולדות המקומי שטרם נחנך. האם המאושרת, עולה ממרוקו, קיבלה מעיריית קריית שמונה שי צנוע: כלי מיטה לרך הנולד ועגלת תינוק. כמו כן העירייה ערכה מסיבה לרך הנולד ע"ח הרשות.

24.6.56    

בן ובת נוספים נולדו בקריית שמונה ע"י הרופא ד"ר י. סלמונוביץ.

8.8.56 

הוקם בית יולדות חדש שנקרא "הבית הירוק".

10.8.56 

נחנך מרכז הבריאות בקריית שמונה בהשתתפות שר הבריאות ישראל ברזילי.

25.9.56 

אושרה הלוואה בסך 5,180 לירות למפעל היהלומים.

1.10.56 

הועבר גנרטור מהמועצה האזורית לקריית שמונה כדי להתגבר על מצוקת החשמל.

1.10.56  

הישוב מונה 10,000 נפש.

21.10.56

החל גל עליה גדול ממרוקו ורומניה.

31.12.56 

בקשה מהוועד הפועל לבניית מבנה מרכזי לקופת חולים במרכז שאמור לשרת 3,500 חברי הסתדרות

שנת 1957

31.5.57   

נסתיימו עבודות בניה של 1,000 יחידות דיור במורדות הרי נפתלי.

26.7.57 

 קריית שמונה חוברה לרשת החשמל הארצית.

30.7.57    

הוחלט לחסל את מעברת הפחונים –  התקבל אישור של משרד השיכון.

1.8.57      

 נפתחו קולנוע חרמון, בריכת שחייה והמרכז המסחרי.

שנת 1958

10.2.58  

האצטדיון העירוני הוחכר להפועל קריית שמונה.
1.10.58      הושלם מפעל בגד אחיד – תלבושת אחידה לתלמידי בי"ס תמורת סכום סמלי.

1.6.58  

 נוסד מפעל רמים.

1.10.58     

 הושלם מפעל בגד אחיד – תלבושת אחידה לתלמידי בי"ס תמורת סכום סמלי.

שנת 1959

5.8.59       

הושלמה בניית בית הספר היסודי "מגינים", גני ילדים, שוק הדוכנים, מרכז מסחרי שלב ב', בתי נוער ועוד.

שנות ה - 60

22.12.62  

 כל קצב בקריית שמונה משלם שכר של 100 לירות לחודש למשגיח כשרות.
  

1.63        

שתה לחיי בגין והורחק ממזכירות מפא"י קריית שמונה: ועדת הביקורת העליונה של מפא"י תדון אם רשאי חבר מפא"י למחוא כפיים לקבוצת הכדורגל המקומית של בית"ר.

17.4.63   

נציב המים הקציב 200 מע"ק מים ליממה למפעל האריגה "גליל" בקריית שמונה.

9.6.63      

 70 פועלי בניין פוטרו בקריית שמונה. העובדים מחברת "סולל בונה" פוטרו בשל הפסקת עבודות בניין של   שיכונים לעולים חדשים.

10.6.63 

חינוך נפרד בקריית שמונה: מצטיינים במקצועות עברית, חשבון ואנגלית בכיתות ז'-ח' ילמדו בכיתות נפרדות 
 על מנת שיוכלו להתקדם בחומר ללא הפרעות ועיכובים.

13.6.63    

הממשלה נכנסה להנהלת החברה לפיתוח קריית שמונה במקום חלקה של המועצה האזורית גליל עליון.

19.6.63  

 אקדמאים בקריית שמונה לומדים עברית בשקידה. 80 תלמידים בגילאי  18-25 ו- 55-60 לומדים עברית באכסניה חדשה שהוקמה במרכז העיר.

22.7.63  

קריית שמונה דורשת מהממשלה להפנות אקדמאים ובעלי מקצוע לקריית שמונה.

30.7.63   

בית הספר לנהיגה שישרת את תושבי קריית שמונה ותושבי הגליל העליון עומד להיפתח בקריית שמונה.

3.7.64  

רצח בדיסקוטק בקריית שמונה – 4 הרוגים ע"י אלי עמאר ( ראה כתבה בעיתון הארץ ). בין הנרצחים מפקד תחנת המשטרה דוד סלינגר

7.63    

מועצת העיר אישרה את חוק השבת במסגרתו ייסגר ביום שישי בית הקולנוע היחיד הקיים בעיר.

65    

  נחנך בי"ס המקיף דנציגר.

65   

בית הספר "דנציגר" נפתח ע"י משפחת דנציגר. 

9.6.65    

נפתחה מרפאת קופ"ח חדשה "דרום" שתשרת 5,000 נפש. 

10.1.66     

אלפרד שוורץ בן השישים, גדול ציירי וינה מאוסטריה החליט לעשות עליה לקריית שמונה בכדי ללמד ציור ולפתוח אקדמיה  לציור. 

5.6.67      

פרוץ מלחמת ששת הימים – אין נפגעים או פגיעות בקריית שמונה.

1.12.67 

פרצה שביתה גדולה נגד מכירת בשר קפוא. נסגרו כל האטליזים והתושבים נותרו ללא בשר כלל.
           

68          

  האלוף דוד אלעזר, דדו קבל אזרחות כבוד של הישוב.

19.3.68 

הרב צפניה דרורי נבחר כרב מקומי אשכנזי של העיר קריית שמונה.

19.3.68      

קואליציה מקיר אל קיר בראשות אשר נזרי הוקמה בקריית שמונה. ההחלטות שהתקבלו באותו היום במועצה: 
 עיריית קריית שמונה תישא בכל ההוצאות בחינוך מהגן עד לאוניברסיטה על כל ילד חמישי שייוולד החל מחודש אפריל, בקריית שמונה. כמו כן החליטה המועצה לשחרר מתשלום ארנונה  כל משפחה המונה  10 נפשות או יותר 

29.7.68   

חבר המועצה דוד אדרי אושר כ"חצי סגן ראש מועצה בפועל". 

12.8.68  

 אנדרטת יגאל תומרקין – נתרמה לקריית שמונה ( 3 הטנקים ). 

20.9.68     

הפגנה גדולה של עובדי "רשות החולה" נגד הסגירה.

25.7.69 

נפתח בית החייל ע"י הועד למען החייל.

שנות ה – 70

12.1.71 

פרנסי העיר לשר האוצר: "רוצים רכבל שיחבר את קריית שמונה עם רכס הגליל העליון ליד קיבוץ מנרה".

1.4.71      

סוחרים ובעלי עסקים בקריית שמונה הקימו קרן מלגות לתלמידים מחוסרי אמצעים הלומדים בבתי הספר התיכונים והעל-תיכונים בקריית שמונה.

21.7.71   

אשר ניזרי הודח מתפקידו כראש מועצת קריית שמונה. אברהם אלוני נבחר לעמוד בראשות המועצה המקומית.

11.7.72    

100 דירות המיועדות לעולים עומדות ריקות.

1.8.72      

איש העסקים י.רוזוב בעל מפעל הטכסטיל "גיבור" מקבל את אות אזרחות הכבוד של קריית שמונה על תרומתו לפיתוח העיירה ולהבטחת תעסוקה לרבים מפרנסי העיירה. ( במפעל גיבור מועסקים יותר מ- 800 תושבים ).

4.8.72     

התעשיין רוזוב גרשון מבעלי גיבור מקבל אזרחות כבוד.

27.12.72    

אלוני התפטר מהמועצה.

09.73       

פורסם הגיליון הראשון של המקומון "מידע 8" בקריית שמונה.

10.1973  

20 הרוגים, תושבי קריית שמונה במלחמת יום כיפור. 

13.12.73    

הנשיא אפריים קציר מבקר בקריית שמונה. 

1.1.74   

 אברהם אלוני זכה ברוב מוחץ בבחירות לראשות העירייה.
 

11.4.74     

התקפת המחבלים ביהודה הלוי, 18 גברים, נשים וילדים נרצחו בדם קר.

קורבנות הטבח:

  • פאני שטרית בת 30 וילדיה אהרון בן 8, מוטי בן 4 ויוכבד בת 11 מקריית שמונה.
  • אסתר כהן בת 40, בתה שולה בת 14 ובנה דוד בן 17 מקריית שמונה.
  • בני הזוג מרים ויעקב גואטה, בני 30 מחיפה.
  • שמעון ביטון בן 30, בנו אבי בן 5 ובתו ענת בת שנתיים וחצי מקריית שמונה.
  • אניסה שטרן בת 47 ובתה רחל בת 8 מקריית שמונה.
  • שאול בן אליהו רמרג'קר בן 64 מקריית שמונה.
  • אסתר ואזנה בת 60 מקריית שמונה.
  • חייל צה"ל ממ"ק מרדכי גרידי בן 20 מרמת השרון.
  • איש משמר הגבול רב"ט סוהיל אבלק בן 20 מתרשיחא

17.4.74    

נבחרת ישראל משחקת נגד הפועל קריית שמונה באצטדיון העירוני קריית שמונה.

30.9.74   

קריית שמונה הוכרזה כעיר. בטקס הכרזת קריית שמונה כעיר נערכה הצבעה לבחירת ראש העיר הראשון. לתפקיד נבחר ראש המועצה המכהן אברהם אלוני.

5.75   

קריית שמונה עומדת על סף ההדחה ה – 11 של ראש העיר

11.5.75   

החלו ההכנות להקמת "ישיבת ההסדר" בקריית שמונה.

27.5.75    

 מפעל "רמים גיכנר" מחלק רווחים לעובדיו. רווחי המפעל בשנת 1974 הסתכמו במיליון לירות.

1.7.75      

43 מיליון לירות – תקציב עיריית קריית שמונה.

4.7.75      

חברת עמידר תובעת תשלום מתושבי קריית שמונה בעד חדרי בטחון שבנתה בצפון.

22.8.75    

100 מקרי מחלות מעיים נתגלו בקריית שמונה.

25.9.75  

 עיריית קריית שמונה החליטה להוציא כל יום א' בשעה 07:30 בבוקר אוטובוס שיסיע את החיילים לבסיסיהם ברחבי המדינה 

2.10.75    

שלמה גבריאל פועל בניין בן 52 ואב ל-11 מקריית שמונה מת מפצעיו לאחר חודשיים של פציעה קשה כתוצאה   מירי טילי קטיושה על העיר.

11.11.75   

ראש עיריית קריית שמונה אברהם אלוני יצא לחופשה ללא תשלום בת שנה במקומו התמנה כממלא מקומו וסגנו חבר המועצה דוד חזן.

3.12.75    

אדרי רות נבחרה לאם השנה בקריית שמונה.

6.12.75    

צעיר דרוזי בשם עאטף אבו סאלח נרצח ע"י בריונים בקולנוע "שניר" בקריית שמונה. בעקבות הרצח עלתה המתיחות בין תושבי קריית שמונה לתושבי מג'דל שמס.

13.12.75

 400 משפחות עברו להתגורר בקריית שמונה.

23.1.76 

מכינה לחיילים משוחררים נפתחה בקריית שמונה.

22.2.76  

התקיימה סולחה בין קריית שמונה למג'דל שמס – חצי שנה לאחר הרצח בקולנוע שניר ( ראה אירועים מרכזיים בשנת 1975).

18.3.76 

קטיושה ובובה של ח"כ יוסי שרדי בעדלאידע בקריית שמונה.

5.4.76   

תיקי עזרה ראשונה חולקו לכל בית אב בקריית שמונה.

13.4.76 

מפעל המתכת "רמים" ייצר מיטות הידרוליות לחברה הולנדית.

30.4.76  

משרד התחבורה הקציב 150 אלף לירות להשלמת התכנון המפורט של מנחת המטוסים בקריית שמונה.

11.5.76  

עיריית קריית שמונה החליטה לקרוא רחוב על שם אלוף דוד אלעזר ז"ל.

5.4.77 

פלאטו שרון יקנה  500 דירות בקריית שמונה וישכירם למשתכנים בקריית שמונה.

2.6.77   

סינמטק הוקם בקריית שמונה ויפעל אחת לשבועיים בימי ה' בקולנוע שניר.

24.8.76  

קבוצה ראשונה של פועלות ופועלים מן הכפר קליעה בדרום לבנון החלה לעבוד בבית האריזה המרכזי בקריית שמונה במיון ובאריזת תפוחים.

28.3.77  

נפתחה משחטת "עוף הגליל". 

1.9.77    

ח"כ יוסי שריד עוזב את קריית שמונה לאחר 3 שנים בהם התגורר בקריה.

17.10.77 

חברת מקורות מאיימת בצמצום אספקת המים לקריית שמונה באם העירייה לא תשלם את החוב בסך מיליון וחצי לירות.

19.3.78 

 שני הרוגים מירי קטיושות ( שמות ההרוגים: מיכאל לזר וכרמין בן ז"ל).

19.3.78 

 הרוג ו-7 פצועים בהפגזת מחבלים מלבנון על קריית שמונה. 
 

16.8.78 

הוקם פרויקט תיאטרון של נולה צלטון בקריית שמונה.

שנות ה – 80

25.1.80 

אברהם אלוני הודח מראשות עיריית קריית שמונה ( 9 מבין חברי המועצה הצביעו בעד הדחתו).

31.1.80

קריית שמונה ממתינה לוועדה קרואה.

3.2.80 

 מובטלים מקריית שמונה מפגינים בירושלים. 

13.2.80

המשטרה חוקרת אי סדרים בעיריית קריית שמונה. 

13.2.80

 רימון יד התפוצץ במרכז המסחרי. 

23.7.81

ראש הממשלה מנחם בגין מבקר בקריית שמונה עקב המצב הביטחוני הקשה. 

29.7.81

עובדי עיריית קריית שמונה מאיימים בשביתה אם יושעו עובדים שנטשו את העיר בהפגזות. יו"ר ועד העובדים פרוספר אזרן מתנגד להשעיית העובדים.

13.8.81

לובה אליאב מגיע לגור בקריית שמונה. 

7.9.81 

הפגזות כבדות על קריית שמונה. 
 

17.10.82

קבוצה בלתי מפלגתית של חיילים ובני נוער מקריית שמונה התארגנה בסוף השבוע כדי לפעול בקרב הציבור בעיר על מנת לטהר את שמה של העיר. הקבוצה הוקמה בעקבות ההפרעות שהיו בשעת נאומו של שמעון פרס בעיר.

16.11.82 

תושבת קריית שמונה נעצרה בחשד לגניבת זהב במיליון ₪.

18.11.82 

 7 מליון דולר יושקעו במפעל מתכת בקריית שמונה – "כור" תקים מפעל לעיבוד שבבי בקריית שמונה.

7.12.82 

מלחמת לבנון הראשונה.מלחמת לבנון הראשונה.

25.1.83

נהגי מוניות בקריית שמונה נגד משרד החוץ: מדוע מביאים נהגי מוניות מחיפה לאסוף קצינים מהאו"ם מגבול לבנון ולא משתמשים בנהגי מוניות מקריית שמונה שזה הרבה יותר נוח והרבה יותר זול?

10.83 

דואר ישראל הוציא בול לכבוד קריית שמונה.

13.1.84

פרצה שביתה גדולה בעיריית קריית שמונה במחאה על פיטורי חברי מערך. פיטורים פוליטיים???

15.4.84 

חודשה הרחבת כביש ראש פינה – קריית שמונה.

10.5.84 

חיפושים אחר צעירה מקריית שמונה שבדתה סיפור על גיוס ונעלמה.

20.5.84 

אשר ניזרי שהיה ממקימי קריית שמונה וראש העיר במשך 12 שנים (במספר קדנציות) נפטר בבית החולים "בלינסון"  לאחר מחלה ממארת. בן 58 היה במותו. 

9.12.84 

המיתון והאבטלה גוברים בקריית שמונה.

28.12.84

 מזכ"ל ההסתדרות ישראל קיסר מקבל את אות יקיר קריית שמונה. 

30.4.85

מפעל "סימת" של "כור" נחנך בקריית שמונה. 

7.6.85 

אזור תעשייה חדש מוקם בקריית שמונה (אזור התעשייה הצפוני).

7.7.85 

הוחל בפירוק הפועל קריית שמונה ( בשל חוב של 7 מיליון ₪ ).

2.1.86 

ושוב איתכם: קטיושות על קריית שמונה.

5.1.86 

ראש עיריית קריית שמונה פרוספר אזרן שובת מול הכנסת. 

28.1.86

ושוב - קטיושות על קריית שמונה.

11.86 

קטיושות פוגעות  בבי"ס בקריית שמונה – יש נפגעים.

שנת – 90

4.2.90 

מפעל סימ"ת על סף סגירה – שביתה כללית במפעל. 80 העובדים פותחים בשביתת רעב.

9.2.90 

נבדקת האפשרות לרכישת מפעל סימ"ת על ידי העובדים.

1.7.90 

שביתת מסחר בקריית שמונה בגלל החנייה בתשלום שהונהגה בעיר. 

2.7.90 

המשטרה מנעה מתושבים בקריית שמונה לפרוץ ללשכת ראש העיר במחאה על הנהגת חניה בתשלום במרכז העיר.

13.7.90

מאסר לנהג שהרג שלושה תושבים בקריית שמונה. ההרוגים: טל אדרי (4), טל אדרי (8) ואלברט צרפתי (46).

12.9.90

 שודד רצח בעל חנות בשר בקריית שמונה. הנרצח: דוד דהן בן 30 תושב העיר.

שנת - 91

30.1.91

מלחמת המפרץ – קריית שמונה נגד נטישת מרכז הארץ. 

10.4.91

קריית שמונה מוכרזת עיר מוכת אבטלה (יותר מ- 10% מובטלים).

23.7.91 

החל מבצע "דין וחשבון". 

3.9.91 

תלמידי קריית שמונה מגיעים לבתי הספר ללא ספרים בהוראת ההורים ובגיבוי ראש העיר, זאת בשל התשלומים המופרזים.

5.9.91 

 בי"ס יצחק הנשיא הושבת מלימודים במחאה על מינויו של מנהל בית הספר מחוץ לעיר.

23.10.91

מבנים בקריית שמונה שמעל 5 קומות בסכנת קריסה.

1.11.91 

 4,000  צופים מילאו את האצטדיון המשופץ בק"ש וחזו במשחק ידידות בין בית"ר ירושלים להפועל ק"ש.

שנת - 92

14.2.92 

עוד 30 עובדים יפוטרו ממפעל "דניור" שמייצר מבנים טרומיים.

12.2.92   

"הגבעתרון"  מסרבת להופיע בק"ש בטקס י"א באדר בטענה שהאירוע פוליטי - הצופה.

12.2.92    

חוק עזר עירוני על אישור מכירת חזיר מעורר תרעומת בקרב העולים/דבר

.20.2.92   

ביקור ראש הממשלה שמיר בק"ש - הבטיח לסייע לעיר המופגזת/חדשות 

 20.2.92 

הפגזה כבדה על קריית שמונה פגיעה ישירה

21.2.92  

מטח קטיושות על קרית שמונה נזקים כבדים/הצופה

 23.2.92 

  ח"כ יוסי שריד ניתקל בקללות בעת שביקר בקריית שמונה.

23.2.92  

הפגנה של מובטלים במרכז העיר עוד 3 מפעלים נסגרו/ידיעות אחרונות

25.2.92   

 עקב שביתת עובדי חברת קדישא סרבו לקבור את הילדה מלי ביטון ז"ל הרב ניסים מלכה וניסים ונונו קברו אותה במו ידיהם

26.2.92

סופת שלגים קשה בק"ש והגליל/מעריב.

28.2.92    

תע"ש על סף פיטורי עובדים  בק"ש והגליל /מעריב.

28.2.92  

אזרן במקום ה-38 ברשימת  הליכוד בכנסת/חדשות

6.3.92

חברת "מולטיקם" זכתה במכרז להפקות עבור הטלויזיה הישראלית/מבט לגליל

2.8.92 

927 מובטלים בקרית שמונה ועוד ועוד מפעלים נסגרים/חדשות.

6.8.92     

 מלון הצפון נקנה ע"י האגודה למען  החייל ויהיה אכסנייה לחיילים/דבר. 

27.10.92  

נפילות קטיושות – נזקים כבדים בעיר, תלמיד בשם ואדים שוכמן נהרג מפגיעה ישירה במרפסת ביתו.

15.11.92   

נקלטו מעל 1500 עולים יוצאי ברית המועצות בק"ש / על המשמר.

שנת - 93

8.1.93  

יוקם מפעל "טורבינות רוח לחשמל התושבים מתנגדים/מידע 8

9.1.93   

בני זוג קשישים עריריים נשרפו למוות  מתנור חימום / כל העמק

14.1.93 

מאבק על מכירת חזיר  הפגנות בעד ונגד / על המשמר

15.1.93

יורם אבן צור מונה לדובר העירייה.

15.1.93 

 יו"ר ישראווישן ישראל סטיבן ג'ופה מבטיח לפתוח ביצור מטוסים במפעלו בקריית שמונה/אתגר.

22.1.93 

מתוכנן הקמת רכבל מקריית למנרה באורך 1850 מ'.

12.2.93

2200 מובטלים בקרית שמונה /הארץ מנחם הורוביץ.

19.2.93

אברהם פינטו מונה למבקר העירייה /ידיעות הגליל.

3.3.93  

נפתח מפעל "חטיפים מן הטבע"  של אוסם באיזור התעשייה. 

4.4.93  

מפעל חדש למטוסים "ישראוויישיין" נחנך בקריית שמונה במטרה לייצר מטוס מנהלים חדש.

4.93    

נפתח השוק העירוני החדש - מקום ל-160 רוכלים בשטח מקורה. 

22.4.93

 עשרות טילי קטיושה על קריית שמונה – 2 הרוגים

4.5.93  

בטקס שנערך בקריית שמונה בהשתתפות שר התחבורה ישראל קיסר הוסב שמו של מטוס חדש 7 של חב' ארקיע  ל"ארקיע קריית שמונה", זאת לרגל תחילת הפעלתו של קו טיסות סדיר של החברה מתל-אביב לקריית שמונה.

18.5.93 

כדורגל: מודיעין אזרחי בודק חשד להטיית משחק בין קריית שמונה לטירת הכרמל. שחקנים בק"ש: "המנהלים שלנו דרשו מאיתנו לא להתאמץ כדי שחצור ירדו ליגה".

5.7.93  

ח"כ בנימין נתניהו התקבל בזעקות רמות ונאצות בבנין העירייה /על המשמר

7.93    

 בן דוד מרדכי ושמעוני גבריאל נהרגים מפגיעות ישירות של טילי קטיושה.

27.7.93 

 קטיושות על הצפון נהריה וקריית שמונה /חדשות

25.7.93 

מבצע דין וחשבון תושבי קריית שמונה פונו למרכז ולדרום.

30.7.93 

פינוי תושבים למרכז עקב מטחי קטיושות /חדשות


31.7.93 הסתיים מבצע "דין וחשבון" התושבים חוזרים לבתיהם ההרוסים נזקים כבדים לרכוש. 
1.8.93   הפסקת אש.
8.8.93   נזקי מבצע "דין וחשבון" – 143 דירות נפגעו, 2 הרוגים, 5 פצועים.

30.7.93 

פינוי תושבים למרכז עקב מטחי קטיושות /חדשות.

31.7.93

הסתיים מבצע "דין וחשבון" התושבים חוזרים לבתיהם ההרוסים נזקים כבדים לרכוש. 
 

1.8.93 

הפסקת אש.

8.8.93 

נזקי מבצע "דין וחשבון" – 143 דירות נפגעו, 2 הרוגים, 5 פצועים.

שנת 94

20.2.94 

כרמלה בוחבוט ירתה בבעלה יהודה והרגה אותו בנשק של בנה/על המשמר

1.4.94   

מליאת העירייה עדיין ממשיכה להיות סוערת השמצות,קללות וצעקות.

6.5.94   

עופר סלע אלוף הנוער בטניס - גאווה לקרית שמונה 

11.5.94 

 חיים בנאי ממשפחת הבנאים השחקנים המפורסמים עבר לק"ש.

12.5.94 

בעקבות הכוונה לסגור את תע"ש מאיים ראש העיר אזרן להשבית את העיר/מבט

5.8.94   

מתוכננים לקום 3 קניונים גדולים בק"ש ובצומת גיבור  2 במרכז העיר/ ידיעות אחרונות

19.8.94  

ראש העיר פרוספר אזרן שובת מול לשכת ראש הממשלה בירושלים

13.9.94

 כרמלה בוחבוט שירתה בבעלה יהודה בחבוט, הואשמה בהריגה בלבד ונדונה ל4 שנות מאסר.

14.11.94

כאלף משפחות לא משלמות לעמידר שכר דירה וחייבים כספים -הסיבה מצב כלכלי ועליה במחירי השיכות /חדשות

9.12.94  

שלוש מהמשפחות בקריית שמונה מטופלות ע"י הרווחה/מבט

4.12.94  

רדיו פיראטי  בקריית שמונה משמיע מוזיקה בעיקר מזרחית וים תיכונית/מבט

14.12.94 

 שכונה חדשה מתוכננת בצלע הרי נפתלי - בימת תל-חי /מבט

16.12.94

טיסת בכורה למטוס של ישראווישן/מבט

16.12.94

 חב' מורז פרופילים פשטה רגל / המפעלך נסגר.

.30.12.94

מבצע משקפיים חינם לכל נצרך בו חולקו 3500 זוגות משקפיים לתושבי העיר ע"י עמותת A.S.I הצרפתית סה"כ 1/2  מליון $.

שנת 95

20.1.95  

הוחל שיווק  מגרשים בשכונת הוורדים / גליל עמקים 

1.5.95    

תושבי קריית שמונה ירדו למקלטים עקב מטחי קטיושות/דבר.

8.7.95    

נחנך קו קריית שמונה - אילת קו 998 של אגד מחיר 53 ש"ח /דבר.

16.7.95   

 גבי אסרף נידון למאסר עולם על רצח אישתו ואם ילדיו /דבר.

18.7.95   

חרם על "קניון נחמיה" כי פתוח בשבת/ הצופה.

27.7.95    

תלמידים מדנציגר גנבו את טפסי בחינות הבגרות, בלשון בפריצה לחדר.    

5.9.95   

 2 קציני משטרת ק"ש החשודים בהאזנות סתר לרוה"ע פרוספר אזרן.

22.9.95   

 פרוספר אזרן יש להעביר 2000 דונם מהמועצה האזורית לתחום השיפוט שןל ק"ש.

13.10.95

 שרף את ביתו עקב סכסוך עם אישתו / כל העמק.

29.11.95  

אש בצפון - מטחי קטיושות בכל האזור ובק"ש/ידיעות אחרונות.

13.12.95   

40 ק"ג חשיש ו-2 ק"ג הרואין נתפסו בק"ש ע"י משטרת ק"ש.

13.12.95   

פקיד עירייה ממחלקת הגביה  חשוד בגניבת כספים ואי סדרים.

31.12.95   

2 מטי קטיושות על ק"ש אישה נפצעה קל /הצופה

שנת 96 

 1.1.96   

 נזקי מטחי הקטיושות שנורו אתמול על קריית שמונה גדולות מאוד 180 בתים נפגעו 50 מכוניות ו-3 מליון ש"ח נזק לרכוש/מעריב

4.4.96     

אישה נפצעה קל מקטיושה /חדשות.

8.6.96 2   

הרוגים בתאונת דרכים קשה בקריית שמונה.

15.11.96  

ביה"ס המתמיד  בגרעון של מליון וחצי שקל כאשר לומדים בו רק 107 תלמידים כ-15,000 ש"ח לתלמיד / חדשות.

שנת 97

10.1.97 

בוטלו המענקים לרכוש דירה בקריית שמונה.

14.2.97  

צעיר בן 24 הורשע באינוס קטינה בת 14 בק"ש.

21.2.97   

נחנך ביהכ"נ לזיכרו של אורי אזולאי ז"ל  במעמד שר הביטחון יצחק מרדכי ונשיא המדינה עזר וייצמן /מידע 8

 14.3.97  

שוטר איים באדקח שלוף על הבעל של המאהבת שלו הוא הורשע ונקנס ב-600 ש"ח השוטר רס"ר יצחק מלכה.

10.7.97   

בוטלה הלוואת מקור לרכישת  דירה חדשה /מידע 8

18.7.97   

תושב ק"ש חשוד באונס 2 קטינות/מידע 8.

6.9.97     

אתי גרין מועמדת לרשות העיר  ותרוץ ברשימה עצמאית/מידע 8

9.9.97     

מתוכננת לקום שכונת מגורים מפוארת למרגלות הרי  נפתלי שתיקרא שכונת מרגליות.

10.9.97    

ביקורת רבהעל מפעל המטוסים הנכשל שנסגר והשאיר חוב של 40 מליון.

19.9.97 

שוטר תקף את מנהל הביטוח הלאומי אלברט קריספל / מידע 8

10.97      

נמצאה גופה בדירה של עולה חדש אין חשד לפלילים.

  10.97      

אמנון בן יאיר נהרג בהתפוצצות מטען נפץ שהחזיק בידו.

שנת 98

27.1.98  

27.1.98  הוחלט לקיים את הבחירות לראשות העיר בתאריך 27.4.98

 27.3.98

 החל התהליך  במערכת החינוך למעב לחטיבת ביניים החדשה.

28.4.98 

תוצאות הבחירות לעירייה 1998  ניצחון לברביבאי 53.3% מהבוחרים בחרו בו ותנועתו קיבלה 4 מנדטים מיד החלו במגעם  קואליציונים להקמת קואליציה במועצת העיר

27.6.98  

נתפשו שמונה תלמידי תיכון שעישנו וסחרו בסמים בחצר בית הספר.

15.7.8    

רפ"ק יורם מלול ימונה למפקד תחנת קריית שמונה ויחליף את סנ"צ מרק סילוק יורם יועלה לדרגת סנ"ד

26.8.98  

 שוב מטח קטיושות על קריית שמונה מאז תחילת השנה היו 13 מטחים 16 בני אדם נפצעו קל  100 דירות ניזוקו.

7.8.98    

הוחלט לפטר 46 עובדי עירייה בשלב ראשון בשלב הבא יוצאו לפנסיה עובדים אחרים

שנת 99

16.5.99  

בסיומן של הבחירות לכנסת ה-15 נחתה הפתעה גדולה כאשר מפלגת ש"ס זכתה ברוב קולות  הבוחרים  2549 קולות לעומת 2507  קולות לליכוד

18.6.99 

נגנבה  הכספת שהייתה מקובעת לקיר בלשכת ראש העיר  ברביבאי,  לוזית בן-סימון מזכירתו של ברביבאי סיפרה  שהכספת היתה  ריקה ועמדה שוממה מאז ראש העיר הקודם פרוספר אזרן.

24.6.99  

מטח כבד של טילים נחת על ק.שמונה.

2.7.99    

הוכרז מצב חירום בעיר בעקבות ירי הקטיושות ומותם של 2 תושבים באחת ההפגזות ופציעתם של רבים אחרים.

24.9.99    

בעקבות סקר שנעשה ע" מכון סמית עולה כי שליש מתושבי קריית שמונה שוקלים לעזוב את העיר.

24.9.99   

קריית שמונה חוגגת  יובל באירועים מרשימים בפארק הזהב.  

8.10.99   

 תוכנית להקמת קזינו בק"ש.

20.10.99 

הוחלט לבנות מאות דירות בהרחבות הקהילתיות של הקיבוצים מסביב לקריית שמונה דבר שעלול לפגוע קשות בעיר.

22.10.99 

אורי גרשוני משאר ישוב מואשם ברצח אישתו דולי.

4.11.99  

נבחרה דבורה שיינרט - ( למנהלת ב"ס רננים).

שנת 2000

3.5.00  

חברת ארקיע  הפסיקה את הטיסות  לקריית שמונה וממנה.

4.5.00  

מטח קטיושות על קריית שמונה פגיעות רבות בבתים.

8.6.00   

שוב קטיושות על קריית שמונה והסביבה - אין ניפגעים.

1.7.00  

 נסגר סופית מפעל סלילים חולה הוותיק.

14.7.00

תדיאן קשר מקימה שלוחה של פיתוח בתחום התקשורת בגן התעשייה תל-חי

28.7.00

חשודה במעילה של 900.000 ש"ח שוחררה למעצר בית חב' הידרו גולן  מערערת למחוזי.
 

11.8.00

נשיא המדינה משה קצב ערך ביקור בקריית שמונה.

שנת 2001

5.1.01    

עובד עירייה זועם תקף את מנכ"ל העירייה שמעון חימי במקל וגרם הרס למשרד המנכ"ל.

1.1.01    

הלך לעולמו הרב יעקב שושן בן 86 גדול הצדיקים בעיר.

19.1.01

הוקם בית התמחוי הראשון בק"ש שנקרא "בית בתיה" ע"ש בתיה שרצקי - המפעל ממומן ע"י בנה איזי שירצקי , בו יחולק מזון חם וטרי לנזקקים.

2.01     

עובד ציבור בכיר מנהל את אחד המתנסים בעיר תקף מינית את אחת מעובדותיו - הוגשה תלונה במשטרה.

5.2.01  

העיתונאי דורון שנפר עוזב את מידע 8 ועובר לפוליטיקה התמנה לדובר העירייה.

2.3.01  

חב' בזק חיברה את כל מערכת החינוך לאינטרנט המהיר.

5.3.01  

ראש הממשלה אריאל שרון הבטיח בביקורו בעיר לפתור את המחלוקת עם כפר גלעדי בפרשת הקרקעות.

30.3.01 

אושרה הקמת תחנת דלק במרכז צבי למרות התנגדות התושבים.

20.4.01 

הוחלט להעניק לאיזי שירצקי או "יקיר קריית שמונה.
 

1.5.01  הועברו 450 דונם אדמה ממטולה לקריית שמונה במסגרת "הסדר הקרקעות".

23.4.01

רכז הביטחון של קיבוץ מנרה יצחק גרטץ נרצח ע"י תושב העיר אלרז אברהם כשניסה לפרוץ למחסן הנשק בקיבוץ.  אלרז נדון למאסר עולם.

1.5.01 

הועברו 450 דונם אדמה ממטולה לקריית שמונה במסגרת "הסדר הקרקעות".

שנת 2002

11.1.02 

החלה חקירת משטרה באגף מהנדס העיר מס' עובדים זומנו לחקירה תחת אזהרה - האשמה של זיוף מסמכים בעקבות תלונה של "האחים קמארי".

3.1.02

חברת "נתיב אקספרס" החלה בפעילות תחבורתית בקריית שמונה  במחירים זולים יותר מאלו של אגד מקוים לשיפור שירות האוטובוסים.

20.2.02

שר המשפטים מאיר שיטרית נענה לפנית רוה"ע חיים ברביבאי  והחליט להקים בית משפט חדש בק"ש.

8.3.02  

בנו של חבר מועצה ממשפחה מוכרת נדון לשנתיים מאסר על סחר בסמים קשים יבוא והפצה.

2.3.02  

אורי בן נשר מונה למנהל אגף החינוך.  

19.4.02

למרות המצב הביטחוני ולמרות העלות הגבוה 300.000 ש"ח יערכו השנה חגיגות העצמאות מפוארות.

6.5.02  

שנתיים אחרי הנסיגה אנשי צד"ל עוד לא התאקלמו בעיר ופתחו בשביתת רעב מול בניין העירייה.

16.5.02

בעירייה החלו בפיטורי עובדים קבועים וותיקים והחלו לקלוט במקומם עובדים זמניים ועובדי קבלן. 

שנת 2003

15.1.03  

ראש העיר ברביבאי מתנגד לביטול יום לימודים ארוך ולפיטורי מורים/מעריב.

21.1.03   

הפגנת פליטי צד"ל בק"ש ונהריה על מצבם הכלכלי / הארץ.

26.2.03   

יורחב מפעל הייטק b.m.c לאור ההצלחה יושקעו 

28.4.03   

מחאה בק"ש על כוונות הממשלה לקצץ בתקציב/ערוץ2

29.4.03   

כנוס ראשי קו העימות בראשות ברביבאי על המצב הבטחוני/רדיו חיפה

7.5.03   

חיזבאלה יורה פגזים לעבר קריית שמונה26 פגזים נפלו.

 20.5.03 

 איזי שירצקי התבקש ע"י ברביבאי לאמץ את קבוצת הכדורגל המקומית/ידיעות אחרונות.

 

 23.5.03 

אחרי 32 שנה של קטיושות, שקט בק"ש 3-  שנים ליציאת צה"ל מלבנון. 

30.6.03 

 בק"ש יקוצץ תקציב החינוך ב-5מליון ש"ח/ הארץ.

 30.6.03 

בק"ש יקוצץ תקציב החינוך ב-5מליון ש"ח/ הארץ.

30.6.03 

450 יח' דיור יבנו בק"ש / גלובס.

3.8.03   

פרוייקט השאלת ספרים החל בק"ש/ידיעות אחרונות.

10.8.03 

הפגזת קטיושות על קריית שמונה והצפון/מעריב.

10.8.03  

ממשיכים בשיגור פגזי נ"מ לעבר ק"ש - ערוץ 10.

27.8.03 

ראש הממשלה אריק שרון יתערב בסיכסוך הקרקעות  עם כפר גלעדי/גלובס

10.03    

בחירות בקריית שמונה ברביבאי מול ניסים מלכה סיבוב 2.

11.10.03 

 יו"ר איתוראן ק"ש איזי שרצקי הודיע שאם ברביבאי לא ייבחר ישקול המשך דרכו.

שנת 2004

1.04    

הישובים בגבול הצפון עותרים לבג"צ נגד הקיצוץ בתקציבי הרשויות בצפון.

2.04    

קריית שמונה נגד שדה נחמיה - ההרחבה הקהילתית בשדה נחמיה תגרום לעזיבה של משפחות חזקות מהעיר.

3.04     

 עובדי עיריית קריית שמונה מתבצרים בעירייה במחאה על אי תשלום משכורותיהם.

4.04    

 הרחבת כביש 90 נעצרת בחנויות של הפולשים.

5.04    

ברביבאי מתח ביקורת קשה על מדיניות משרד הפנים נגד עובדי הפריפריה. עובדי העיריה לא קיבלו את שכרם תקופה ארוכה, עובדים נקלעו בעקבות המצב למצוקה כלכלית קשה . הכנת תוכנית הבראה קשה אך הכרחית.

12.04  

המיתון בפריפריה מעמיק- מכרזים לבניה בגליל לא הוגשו הצעות מאז ביטול המענקים לדיור ע"י האוצר בתחילת 2004

שנת 2005

27.9.05 

חקירת משטרה בבית הקשיש אי סדרים כספיים.

29.05.05

חשד שאיש ציבור מפורסם מאוד בעיר מתעלל קשות בבנותיו הקטינות.

3.10.05  

 שוב דיונים על שטח המריבה "בימת תל-חי" 

12.11.05

מבקר המדינה חשדות כבדים לאי סדרים בחברת קדישא.

28.11.05 

הפסדים גדולים לחברה  הכלכלית  - חשדות חמורים לאי סדרים.

11.11.05

תלונות על משכורות גבוהות בחברה הכלכלית.
 

14.11.05

מניות מיטב נמכרו במחיר נמוך מערכם - חשדות חמורים לפלילים.
 

25.11.05 

נפילת קטיושות בקריית שמונה מצב המקלטית בכי רע.
 

2.12.05  

 מרד הרישוי סגר את משרדו בק"ש

 שנת 2006

5.1.06    

שלושה טיסות ביום יוצאות מקריית שמונה לתל-אביב משך הטיסה 30 דקות - ע"י חברת טמיר.

27.1.06   

1200 תושבים חתמו על עצומה נגד הבניה בפארק הזהב.

10.2.06  

 איום לסגור את משרד הרישוי בקריית שמונה.

 11.3.06  

מליאת המועצה קראה לוועדה המחוזית לחזור בה מהאישורים שנתנו.

30.3.06  

משרד הפנים מסרב להעביר תקציב לראשות אם לא יקוצצו התוספות שניתנו לעובדי העירייה.

24.3.06  

יעל ניזרי בת קריית שמונה ביתה של יוהנה מנהלת מחלקת נוף זכתה בתואר מלכת היופי של ישראל.

31.3.06  

ניסגר סופית  היכל התרבות.

7.4.06    

כתב אישום נגד חיים ברביבאי ראש העיר המשפט יערך במחוזי בנצרת.

26.4.06   

ראשי עיריית ננסי קיבלו אות יקיר העיר ק"ש.

16.6.06     

מטחי קטיושות על קריית שמונה.

22.11.06 

התקפת קטיושות לילית על קריית שמונה - שלושה פצועים.
 

23.11.06 

רק שלושה מקלטים נפתחו אוטומטית - שאר המקלטים המערכת האוטומטית מקולקלת חלקם מוצפים במים או עמוסים  בגרוטאות.

16.12.06

 5000  דוברי רוסית עולים חדשים מחבר העמים בק"ש, כמעט שליש מהאוכלוסיה.

שנת 2007

12.1.07  

ילדים מוגבלים מההוסטל נפצעו בתאונת דרכים בהתנגשות בן האוטובוס  שלהם וטרנזיט.
 

5.1.07    

חוקרי משטרה פשטו על המועצה הדתית.

4.1.07   

וועדת חקירה  מבקר המדינה על מחדלים של העיר במלחמת לבנון ה-2.

5.3.07    

קריית שמונה - איתוראן קריית שמונה בליגת העל.  

  10.11.07

 הופסקו הטיסות מקריית שמונה חברת טמיר מערערת על החחלטה.

13.5.07     

מגפת כלבת בקריית שמונה 4 ילדים נינשכו ע"י כלבים.

10.8.07  

רצח כפול בקריית שמונה 2 צעירים נרצחו ע"י חבריהם השיכורים.

19.8.07  

שוב מטח קטיושות על קריית שמונה - לא הופקו הלקחים מהמלחמה האחרונה.

17.8.07  

מצב כספי קשה בבית הקשיש משרד הפנים דורש להדיח את ברביבאי - מועצת העיר לא מאשרת.

17.8.07  

מתוכנן קיצוץ  בהנחות שנותנים לקריית שמונה במס הכנסה.

30.11.07 

הוחל בתכנון המרכז המסחרי.

שנת 2008

18.1.08

תלונה למשטרה על מנהל אגף החינוך בשל אי סדרים כספיים - נפתחה חקירה.

6.6.08  

גיבור ספורט המפעל האחרון על סף סגירה.

4.7.08  

תאטרון מראה ניסגר בשל חובות להסתדרות.

13.7.08

נדחתה תביעת הדובר נגד מידע 

8.1.8.08

משפט ברביבאי הסתיים רק במאסר על תנאי

24.10.08

 מערכת בחירות קשה ומלוכלכת

25.11.08

נבחר ניסים מלכה לראש העיר קריית שמונה.

שנת 2009

3.4.09 

יוסי מלכה מקריית שמונה מונה למנכ"ל מכללת תל-חי.

12.6.09

 נהר הירדן ניסגר בלילות לתושבי קרית שמונה ע"י הקיבוצים הפגנת תושבים נגד ההחלטה.

25.6.09

קריית שמונה מתנגדת למית ביג.

21.7.09

 חגיגות ה-60 לקריית שמונה בביקור נשיא המדינה שמעון פרס חגיגות ה-60 לקריית שמונה בביקור נשיא המדינה שמעון פרס.

שנת 2010

15.1.10 

בי"ס יצחק הנשיא עומד בפני סגירה - מספר תלמידים קטן
 

3.2.10   

הוחלט על שיתוף איזורי  בין קריית שמונה לגליל עליון בעיקר בתחומי החינוך והכלכלה.

2.2.10   

עובדי המתנסים ללא שכר 4 חודשים.

14.3.10  

יפעת שאשא סגנית רוה"ע מודחת.

9.7.10    

 5 עובדי מתנ"ס זומנו לחקירת משטרה על הקשר שלהם למחדל כספי במתנסים.

11.8.10  

 עדיין לא ניפתחה הסיפריה הציבורית לאחר שנתיים.

שנת 2011

26.1.11 

מאבטח בביס יסודי חשוד בהטרדה מינית של תלמידה 
 

23.3.11

לאחר שנים של תכנון והחלטות מתחילים לבנות את  מתחם "8 הכיכרות" חדש במרכז המסחרי.

6.6.11  

חייל מקריית שמונה נהרג מפליטת כדור בבסיס.

5.8.11  

הוזרמו מים לנחל עין זהב לאחר שנים של יובש, עתה הנחל שוב זורם באון.

5.8.11  

המכביה - צעירי המכביה בקרית שמונה בתחרויות בבריכה  האולימפית.

1.7.11  

וועדת השמות העירונית החליטה לקרוא לרח' הירדן להחליפו לרחוב אברהם אלוני - ראש העירייה הראשון.

שנת 2012

5.2.12  

כונס נכסים למתנסים - הסדר נושים  ע"י עו"ד רז.

4.5.12  

ביקורת חריפה על "נהר הירדן" חברי המועצה מקריית שמונה מוליכים מאבק על נגישות לנהר לכל האוכלוסיה

4.5.12 

ביקורת חריפה על מינוי סגן ראש העיר בשכר חשש ללא חוקיוןת הצעד.

14.6.12

 הוצתה "הפינה של עובד" מסעדה פופולרית מאוד חשד לפשע מתוכנן.

24.8.12 

נפתח מוקד בזק בקריית שמונה בעלות של מליון ש"ח. נפתח משרד מבקר המדינה סניף קריית שמונה.

26.9.12 

 נחנך בנין בית המשפט השלום  החדש במבנה המפואר במעמד ראש העיר וראשי המשפט.

שנת 2013

18.1.13 

מרפאת השיניין הקהילתית בסכנת סגירה מחסור בתקציב.

18.1.13 

שלוחת אלביט בקריית שמונה מצטמקת על סף סגירה , חשש לפיטורי מהנדסים.

2.6.13   

בוטלו מענקי הבניה בפריפריה ובקריית שמונה בפרט.

7.6.13   

חשש לדליפת אמוניה ממפעל עוף הגליל , המשרד לאיכות הסביבה חוקר.

22.10.13 

בחירות בקרית שמונה - הרשימה של רוה"ע המכהן הרב ניסים מלכה זכתה לאחר סיבוב שני ברוב.