קיימים ברשות 3 רכבים היברידיים (רכב של ראש העיר ושני רכבי שיטור עירוני).

מכשירים בדירוג A: קיימים ברשות 102 מזגנים בדרוג A