מנהלת אזור התעשייה המשותף קריית שמונה/גליל עליון 

המנהלת הוקמה בשנת 2000 בהסכם שנחתם בין עיריית קריית שמונה למועצה אזורית   גליל עליון עפ"י החלוקה הר"מ:

 1. עיריית קריית שמונה בעלות של 75% - שבעה דירקטורים.
 2. מועצה אזורית גליל עליון 25% - ארבעה דירקטורים.

עיקרי המשימות

 • שיווק מגרשים לתעשייה.
 • סיוע לפתרון בעיות מפעלים/חברות מול משרדי ממשלה.
 • פעילות להרחבת התעסוקה באזור.
 • זרוע ביצועית של משרד התמ"ת / ממ"י / רשויות מוניציפאליות.

הטבות להקצאת קרקע לתעשייה

 • קרקע לתעשייה משווקת בחינם (שווי קרקע עפ"י הערכת שמאי כ – 170,000 ש"ח לדונם).
 • אגרת פיתוח תשתיות קרקע 28,358 ₪ בלבד לדונם (מחיר הפיתוח הריאלי הוא 220,000 ₪ לדונם).
 • תשלומי ארנונה נמוכים מאוד.
 • עלויות נמוכות בהעסקת עובדים – הנחה של 25%-13% בתשלומי מס הכנסה לתושבי קריית שמונה וגליל עליון.
 • במסגרת מפעל מאושר ניתן לנצל מס' מסלולים ממרכז השקעות / תמ"ת:
  • מענק בגובה 24% מעלות ההשקעה.
  • פטור מתשלום מס למשך 10 שנים.
  • מסלולי תעסוקה שונים.

פעילויות

 1. בשנת 2007 שווקו 137,084 מ"ר.
 2. בשנת 2008 שווקו 23,486 מ"ר.
 3. בפארק הושקעו כ – 5 מיליון ₪ להכשרת מגרשים ותשתיות.

יודגש כי מנחת המטוסים והטרמינל ממוקמים באזור תעשייה צפוני בקריית שמונה.

לקבלת נתונים נוספים, פירוט אודות המפעלים שבאזור ניתן להיכנס לאתר המנהלת www.k8-ge.co.il