תחומי אחריות: מעני פנאי משולבים, מענים טיפוליים ומעני פנאי קהילתיים וקבוצתיים בעבור אוכלוסיות המתמודדות עם צרכים מיוחדים על כל הקשת מגיל לידה ועד בגרות ולהוריהם, מקרית שמונה והאזור.

מנהלת: עו"ס מור שמיאן

פתיחה בקצרה על התוכנית / ארגון: תכנית עירונית הכוללת 2 מסגרות עיקריות: צמי"ד מוטב יחדיו ותכנית עמיתים.

צמי"ד מוטב יחדיו: התכנית מפעילה מענים קהילתיים וקבוצתיים עבור אוכלוסיות המתמודדות עם מגוון צרכים מיוחדים מגיל לידה ועד בגרות והוריהם, מקריית שמונה והאזור. קבוצות הורים ילדים וטיפול באמצעות אומנות לילדי גני חנ"מ והוריהם, התערבות בית ספרית בי"ס יסודי - רכיבה טיפולית לכיתה מקדמת בביה"ס ממ"ד "עוזיאל", התערבות בי"ס תיכון - רכיבה טיפולית לכיתות עיצוב התנהגות וחינוך מיוחד בחטיבת הביניים "דנציגר-דרכא", שש-בש (שיחה שבועית בין שווים) קבוצות פנאי טיפוליות - קבוצת אתלטיקה וקבוצת שחייה הידרותרפיה לילדים ונוער המתמודדים עם צמי"יד, במקביל לקבוצת הדרכה הורית להוריהם, מועדון "בית גשר" - מועדון פנאי לבני נוער וצעירים המתמודדים עם צמי"ד, הקניית כישורי חיים ומעני פנאי חברתיים תוך שילוב והשתלבות עם ארגונים שונים בקהילה הרחבה, מועדון "מעגלים" - מועדון פנאי חברתי לבוגרים המתמודדים עם מש"ה (מגבלה שכלית התפתחותית) הקניית פנאי איכותי ומיומנויות חברתיות, תכנית מנדלה - הקניית מעני פנאי משולבים, השתלבות פרטנית, קבוצות משולבות וקבוצות שווים לאנשים המתמודדים עם צמי"ד, תכנית "רעים" - קבוצות חברתיות לילדים, נוער מבוגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי, והמתמודדים עם קשיי תקשורת, לקויות למידה והסתגלות חברתית.

תכנית עמיתים: תכנית 'עמיתים' הינה תכנית ארצית המשותפת למשרד הבריאות והחברה למתנ"סים, הפועלת לקידום החלמה נפשית בעזרת הקהילה, באמצעות שילוב אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית בפנאי ומעני תרבות בקהילה.
כיום התכנית מונה כ-50 משתתפים מקריית שמונה והאזור. עמיתים פועלת במספר רבדים: ליווי פרטני-טיפולי של 50 משתתפים, שילוב במעני פנאי בקהילה העומד על %80 שילוב, מערך הסברה אודות תחום בריאות הנפש והסיפור האישי של 5 מסבירנים משתתפי התכנית, מערך התנדבות בקהילה, קבוצות משולבות כדוגמת ניגונפש - הרכב מוזיקאלי משולב, הפתוח למשתתפי תכנית 'עמיתים' ולקהילה הרחבה ומהווה כר פורה לשירה, נגינה ויצירה מקורית למוזיקאים באשר הינם.

כתובת: קריית שמונה מתנ"ס ארתור פוקס - דוד רזיאל 8
מוטב יחדיו: הר הצופים 17