טרם התקיימו ישיבות הוועדה, לכן אין פרוטוקולים.

הוועדה לא התכנסה, אולם נערכו ישיבות מקצועיות רבות שלא במסגרת הוועדה.