עמ"ן מפתחת ומקדמת את התנדבות הנוער והצעירים, מתוך אמונה כי לבני הנוער תפקיד חשוב ומשמעותי בעשייה חברתית ובהובלת שינויים בחברה.

המטרות

 1. העלאת נושא התנדבות הנוער על סדר היום הלאומי.
 2. הטמעת ההתנדבות כערך מוביל בקרב רבים מבני הנוער בישראל.
 3. עידוד מס' רב ככל האפשר של בני נוער להתנדבות בקהילה.
 4. הובלת מהלך של מקצוע התחום- פיתוח וקידום מערכת הכשרה מקצועית לעוסקים בהתנדבות.
 5. יצירת מאגר מידע – תיעוד ואיסוף ממוחשב, נגיש ומקיף של תהליכים ושיטות עבודה.
   

דרכי פעולה ייחודיות

 1. יצירת שותפות אסטרטגית עם ראשי רשויות, בכירים ברשות ומובילי ארגונים גדולים ומרכזיים להובלת תחום התנדבות הנוער במרחב המוניציפאלי.
 2. הובלה משותפת ועשייה בין מגזרית - המהוות מודל חדשני לשותפות, לשם קידום תוכניות חברתיות התנדבותיות לנוער.
 3. מיפוי ותאום בין ארגוני המתנדבים ביישוב החוברים יחד למטרת בניית תוכניות ויעדים משותפים. 
 4. הענקת הזדמנויות בחירה ומוקדי התנדבות מאתגרים לנוער ושילובם על פי כישורים, יכולות ותחומי עניין. 
 5. הפעלת תוכניות התנדבות אטרקטיביות, ייחודיות וחדשניות תוך יצירת שיתופי פעולה בין גופים וארגונים שונים.
 6. הקניית כלים, ידע, מסגרות למידה והכשרה מקצועית למתנדבים ולעוסקים בתחום.
 7. יצירת תחום ייחודי ברשות להובלת נושא התנדבות נוער.


עמ"ן  בקריית שמונה פועלת בעיר מזה מספר שנים כאשר בשנת הפעילות 2009 מטרת התוכנית הינה להכשיר צוותים מקצועיים בתחום ההתנדבות, ובניית תוכניות ייחודיות תוך הרחבה וחיזוק שיתופי פעולה עם גורמים שונים ברשות.
מטרה זו ואחרות נקבעו לאחר שעמ"ן מיצבה את עצמה כגורם המקצועי ביותר בתחום ההתנדבות ברשות. 
בשנים האחרונות נבנתה תוכנית שנתית לפעילות עמ"ן בעיר, והופעלו מספר תוכניות.
כמו כן נעשה עדכון המיפוי העירוני, במקביל לבניית מסד נתונים של כלל המתנדבים ובני נוער בעיר.  המסד ניבנה על ידי יחידת הנוער העירונית בשיתוף עמ"ן.
 

תחומי פעילות בקריית שמונה

 • התנדבות נוער במסגרות הפורמאליות
 • התנדבות נוער במסגרות בלתי פורמאליות
 • ליווי ארגוני התנדבות בלתי פורמאלי
 • ליווי מפעילי מתנדבים במסגרות פורמאליות
 • הכשרות מתנדבים
 • הכשרות מנהלי התנדבות
 • תנועות נוער
 • התנדבות נוער עולה
 • התנדבות נוער בסיכון
 • שעת חירום
 • מסד נתונים שמי
   

תוכניות עמ"ן

 • נוער כיבוי והצלה
 • תיעוד סיפורי נופלים
 • אירועי שיא בבית הקשיש
 • חונכות ילדי צד"ל
 • תיעוד בן דורי
 • הכשרת בית ספר מתנדב (אולפנית)
 • פרס הנוער
 • צילום 60 שנה לקריית שמונה
 • צעדת אביב לזכר לירן סעדיה ז"ל
 • יזמות עסקית – מרכז אתגרים
 • אימוץ גני ילדים
 • יום ירושלים
 • אימוץ דיור מוגן