עובדי האגף לשירותים חברתיים מסייעים ביצירת  קשר בין הפונים לבין ארגוני שרות רבים אחרים.
רבים מבין הפונים אינם ערים ואינם מודעים לזכויותיהם החוקיות ולאפשרויות השונות אשר החברה מעמידה עבורם. עובדי האגף מביאים לפונים מידע על אלה ו/או מלמדים אותם כיצד לפנות ולהשיג שירותים אלה ו/או פונים יחד עם המתעניינים לסוכנויות השונות.

סיוע פסיכו סוציאלי:

העובדים הסוציאליים על סמך הידע תיאורטי, והמעשי שרכשו, נותנים מענים לבעיות - תפקודיות ונפשיות שיש לפרטים, משפחות ולקבוצות בקהילה.
לדוגמא - טיפול משפחתי, עבודה קבוצתית ועבודה פרטנית. הקמת מועדונים חברתיים ועבודה קהילתית.

סיוע חומרי:

מערכת הסיוע החומרי הפועלת באגף מהווה מערכת משלימה הבאה להבטיח תנאי קיום לנזקקים, אשר אין האמצעים העומדים לרשותם מספיקים כדי למלא את צרכיהם. 
אותם צרכים של הנזקקים אינם מסופקים בדרך כלל באמצעות שירותים אחרים להבטחת הכנסה, כמו ביטוח לאומי. מערכות רווחה כגון - מערכות החינוך, הבריאות וכו'. העזרה החומרית ניתנת באופן ישיר בתשלומי כספים ו/או מתן ציוד, באופן עקיף כגון: סידור ילדים במעון או בפנימייה כאשר האגף משתתף בחלק מן ההוצאות.
כל זאת נעשה רק לאחר קביעת זכאות ונזקקות. כל סיוע החומרי מותנה בתקציב העומד לרשות האגף.

תהליך הפניה

כל תושב רשאי לפנות לאגף טלפונית לקביעת פגישה עם עובדת אינטק.
לאחר אבחון הבעיה – הפונה מופנה לטיפול אינטנסיבי לעובד משפחתי.