ע"פ חוק לא נידרש לפרסם טפסי ניגוד עניינים, ככל שיש כאלה הם חתומים במשרד היועמ"ש של הרשות וניתן לעיין בהן בתיאום מראש.