בימים אלה אנו עובדים על פיתוח מערכת יחודית שתאפשר מעקב אחר בקשה למתן רישוי לפי תעודת זהות או מס' עסק