היות ועיריית קריית שמונה נמצאת בתכנית הבראה הרשות אינה מעניקה מענקים ותמיכות.