תנועת הנוער עיד"ן

בשנת 2001 הוקמה בקריית שמונה תנועת נוער מקומית, התנועה הוקמה לאחר שזוהה צורך לפעילות נוער ערכית משמעותית.
הגרעין המייסד של התנועה הוא זה שנתן לה את  שמה: עיד"ן – עולם יפה דרך נוער.
הגרעין של בני הנוער גם קבע את האידיאולוגיה של התנועה המבוססת רובה ככולה על השייכות לקריית שמונה, התרומה לקהילה ואהבת הארץ.
 

מועצת נוער

נציגים מכלל מוסדות החינוך, תנועות הנוער וארגוני הנוער הפעילים בעיר מקיימים ניהול עצמי, מאתרים את צרכי הנוער ונותנים מענה לבעיותיהם ומעשירים את זמנם הפנוי של בני קבוצת השווים בפעילויות ואירועים תוך לקיחת אחריות על סביבות חייהם דרך פרויקטים  למען הקהילה.

 

תנועות נוער 

אתגרים:

מרכז אתגרים פועל בשני רבדים עיקריים : האחד פיתוח מנהיגות צעירה בתחום השטח וההצלה והשני מתן מענה חברתי לבני נוער הן במסגרת פעילויות חברתיות והן במסגרת חוגית.
מרכז האתגרים נותן שירותים לארגונים פנימיים וחיצוניים תוך שימת דגש על יצירת רווח.
 

שנת שירות

גיוס בני נוער מכיתות יא' ו- יב' בניסיון לאתר בני נוער מתאימים שיעבדו שנתיים או שנה לכל הפחות כקבוצה חברתית ערכית בעלת מטרה משותפת.
 

פרס הנוער

יחידת הנוער פועלת כחלק ממדיניות רשותית המשלבת בין מערכת החינוך הפורמלית לבין מערכת החינוך הבלתי פורמלית, הרשות רואה ביחידת הנוער סוכן משמעותי של הפעילות הבלתי פורמלית בבית הספר, ופועלת במסגרת המתנ"ס היישובי, יחידת הנוער שוקדת על פיתוח ועל הפעלה של תוכנית המטפחת מנהיגות והתנדבות בקרב בני הנוער, היחידה משקיעה רבות במתן מענה עירוני מקיף לצורכי כל הילדים ובני הנוער ובשילובם במערך חוגים רחב,  תוך דגש על אוכלוסיות מצוקה ועל אוכלוסיות טעונות חיזוק, יחידת הנוער מתכללת ברמה היישובים את כלל הפעילות של תרבות הפנאי לנוער: את תחומי הספורט, התרבות ואת הטיפול בקידום נוער, קיימת תשתית רחבה של מבנים לפעילות הנוער והרשות מקצה משאבים רבים להעצמתם בני הנוער בעיר. על כל אלה נבחרה היחידה לנוער בעיר קריית שמונה ליחידת נוער מצטיינת ארצית.

השנה הוענקו הפרסים לשמונה יחידות נוער מצטיינות בטיפוח תרבות הפנאי של צעירים ובני-נוער ובהעצמת מנהיגות צעירה. 
קריית שמונה נמנית בין  השמונה.
מדובר ביוזמה משותפת למינהל חברה ונוער במשרד החינוך, מרכז השלטון המקומי, החברה למתנ"סים, ארגון המועצות האזוריות והאגודה המקצועית למנהלי יחידות נוער. מטרת היוזמה היא לקדם את החינוך הקהילתי, המעורבות החברתית, המנהיגות הקהילתית ותרבות הפנאי לרווחת בני הנוער והצעירים ברחבי הארץ.
היחידות הזוכות הן: יבנה, טירת הכרמל, אור-יהודה, אילת, קריית שמונה,  מועצה אזורית בקעת הירדן, אום אל-פאחם והמועצה אזורית עמק חפר.