1. מכרז 35/19 – גריטת כלי רכב – פתיחה
 2. מכרז 54/19 – גיזום וכריתת עצים – פתיחה
 3. מכרז 09/19 – אזור תעשיה – החלטה.
 4. מכרז 18/19 – שיפוץ בית דינה – החלטה.
 5. מכרז 19/19 – הסדרת ניקוז גן תאנה – פתיחה.
 6. מכרז 54/19 – גיזום וכריתת עצים-פתיחה.
 7. מכרז  51/19 – הצעה למתן שרותי שכר-ביטול ופרסום מחדש.
 8. מכרז 35/19 – גריטת כלי רכב – החלטה.
 9. מכרז 27/19 – מכירת דירה קרן היסוד-פתיחה
 10. מכרז 03/20 - הצטיידות מוסדות חינוך - בתי ספר – החלטה
 11. מכרז 51/19 – הצעה למתן שרותי שכר-ביטול ופרסום מחדש.
 12. מכרז 26/19 – בקרה תקציבית-חינוך-רווחה-החלטה.
 13. מכרז 13/19 – גביית חובות עירוניים-החלטה.
 14. מכרז 19/19 - הסדרת ניקוז גן תאנה – החלטה.
 15. מכרז 54/19 – גיזום וכריתת עצים-שימוע והחלטה.
 16. מכרז 17.19 - הרחבת מערכות השקיה ובקרה בק''ש – החלטה – (חכ"ל)
 17. מכרז 35/19 – גריטת רכבים-החלטה.
 18. מכרז 51/19 – הצעה למתן שרותי שכר-ביטול ופרסום מחדש.
 19. מכרז 17/19 – ביטול מכרז מתן שרותי ייעוץ משפטי לו.ב.ע.
 20. מכרז 26/19 – בקרה תקציבית-חינוך-רווחה-החלטה.
 21. מכרז 13/19 – גביית חובות עירוניים-החלטה.
 22. מכרז 19/19 - הסדרת ניקוז גן תאנה – החלטה
 23. מכרז 22/19 -  הפעלת רצף מסגרות תעסוקה (מע"ש) – פתיחה.
 24. מכרז 17.19 -  הרחבת מערכות השקיה ובקרה בק''ש –
 25. מכרז 26/19 – בקרה תקציבית-חינוך-רווחה-החלטה.
 26. מכרז 13/19 – גביית חובות עירוניים – החלטה.