מועצת העיר בקריית שמונה מונה 13 חברים.

מועצת העיר היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של העיר. זה הגוף אשר יותר מכל גורם מקומי אחר, מוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם וכמובן גם על הסדר הציבורי.

המועצה הינה גוף פוליטי-דמוקרטי. במועצה מיוצגות באופן יחסי לתוצאות הבחירות, כל הרשימות או הסיעות שהצליחו לזכות באמונם של תושבי העיר. בסמכותה לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום.

לישיבת המועצה מתנקזות כל הצעות חברי מועצת העיר והוועדות ושם מתקבלות החלטות הנוגעות וקשורות בניהול העיר.מעל בימת המועצה יכולים הנבחרים להעלות נושאים מוניציפאליים שונים לדיון ציבורי, פומבי וגלוי. זו הזירה לדרוש ולקבל מראש הרשות הסבר על פעולות הרשות ולבקר את הגורמים המחליטים והמבצעים. בכל ישיבת מועצה רשאי חבר המועצה לשאול את ראש הרשות 2 שאילתות.

ישיבות מועצת העיר מתקיימות אחת לחודש בימי רביעי והן פתוחות לציבור. 
ישיבות מועצה שלא מן המניין מתקיימות לפי הצורך ועל פי דרישת חברי המועצה וראש העיר.