הישיבות נקבעו באופן קבוע ביום רביעי השני בכל תחילת חודש כפי שקבעה המועצה בישיבתה מיום 5/12/18:

מועדי ישיבות מועצה מן המניין 2019

חודש

תאריך

ינואר

9/1

פברואר

13/2

מרץ

13/3

אפריל

10/4

מאי

8/5

יוני

12/6

יולי

פגרה

אוגוסט

פגרה

ספטמבר

11/9

אוקטובר

9/10

נובמבר

13/11

דצמבר

11/12

 לתשומת לבכם! חודשים:-  יולי , אוגוסט פגרה אלא אם יוחלט אחרת ע"י המועצה.