הוצאות הרשות 2020

מס'

שם

הוצאות הרשות 2020

1.

עו"ד אורית רואס / עו"ד אבי גבאי

23,220 ₪

2.

עו"ד משה רותם

196,380 ₪

3.

עו"ד אופיר רשף

35,100 ₪

4.

עו"ד אילן בומבך

15,210 ₪

5

עו"ד מוטי בר-לב

2,340 ₪

6

עו"ד אודי רז

54,840 ₪