אודות

 

מנכ''ל העירייה אמון על ניהול כלל שירותי הרשות המקומית, קביעת סדרי עדיפויות והפניית משאבים בהתאם אליהם. צוות המנכ''ל מונה כיום 5 עובדים המטפלים כל אחד בתחום אחריות מוגדר כזרוע ביצוע של מנכ''ל העירייה.

מנכ"ל העירייה מרכז תחתיו חלק נכבד מן המטלות הארגוניות והביצועיות של ניהול העיר ובנוסף מהווה את הגורם הבכיר אשר מתאם את עבודת אגפי העירייה השונים. במסגרת מדיניות משרד הפנים להעברת סמכויות מחברי המועצה לפקידים בעירייה, עומד מנכ"ל העירייה בראש ועדת הקצאות הקרקע לצרכי ציבור ובראש ועדת התמיכות למוסדות.

בנוסף, מנכ"ל העירייה אמון על זימון ישיבות מליאת המועצה, רישום פרוטוקולים והפצתם, לרבות לגורמי חוץ וכן אמון המנכ''ל על כינוס וועדות העירייה.
באחריות המנכ"ל לבצע מעקב שוטף אחר ביצוע החלטות מועצת העיר וכן אחר ביצוע תוכניות העבודה בכלל אגפי הרשות.

 

שעות פעילות

ימים: א,ג,ד,ה, משעה 08.00 עד 15.30

          יום ב' משעה 08.00  - 13.00 ומשעה 16.00 עד 19.00

 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - לשכת מנכ''ל העירייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עו"ד יורם ביטון מנכ''ל העירייה 04-6908409 [email protected]
יוסי אלגריסי עוזר מנכ''ל 04-6908432 050-8675071 [email protected]
אהובה יצחקי מנהלת לשכת מנכ''ל 04-6908409 0508675013 [email protected]
ענבל נדלר מנהלת יישובית הרשות לביטחון קהילתי 04-6908516 054-2458733 [email protected]