טבלת אנשי קשר - לשכות סגני ראש העיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלכס קראצ'ון המשנה לראש העיר 054-8050769 [email protected]
אופיר יחזקאלי סגן ומ''מ ראש העיר 04-6908411 050-7316342 [email protected]
שוש לוי מזכירה - סגן ראש העיר אופיר יחזקאלי 04-6908411 [email protected]
מישל בן שימול סגן ראש העיר 054-6204568 [email protected]
יהודה חיים סגן ראש העיר והממונה על הרווחה 04-6908526 / 04-6908423 052-7777803 [email protected]
מזכירה - סגן ראש העיר יהודה חיים 04-6908423