מיום 1.7.2020 ועד 1.10.2021 נכרתו בעיר 1,361 עצים בשל הסיבות הבאות:
מפגע בטיחותי, עצים בסכנת נפילה, עצים חולים וכד'. כל פעולות הכריתה אושרו על ידי אנשי משרד החקלאות.
 
להלן הנתונים מאז העברת סמכות פקיד היערות למשרד החקלאות בתאריך 1/7/2020:
ניתנו 78 רישיונות לכריתה 260 עצים והעתקה של עץ אחד.
בנוסף ניתן ליחידה הסביבתי של העירייה רישיון לכריתה של 1,100 עצים ממינים פולשים ברחבי העיר. סה"כ עצים 1361.
46 מהרישיונות ניתנו לעיריית קריית שמונה לכריתת 161 עצים. כל שאר הרישיונות לתושבים פרטיים או ליזמים.
17 מהרישיונות ניתנו לצורך בניה, והשאר מסיבות של בטיחות, עצים חולים ומתים וכד'.