המידע מטה לקוח מתוך אתר משרד הפנים www.gov.il

רשימת חוקי עזר לרשות מקומית - קריית שמונה

תושבים נכבדים שימו לב - בתרשים הנ"ל מתוארים השלבים לצפייה בחוקי העזר באתר משרד הפנים. 

להמשך כניסה לאתר משרד הפנים לחצו כאן 

הסבר צפייה בחוקי עזר

1. יש להקליד "קריית שמונה" ולאחר מכן להקיש הצג
2. לחיצה על חוקי עזרלהצגת מידע