מס"ד מס' מכרז סוג המכרז נושא זוכה
1 3-2021 פומבי גיזום וכריתת עצים פדידה דוד
2 25-2021 פומבי מסיכון לסיכוי נעמ"ת
3 9/21 פומבי שיקום ושדרוג קיר תמך א.ת. צפוני אימפקס מהנדסים
4 אוק-21 פומבי הסדרת בטיחות והתאמת כיתות יביל לחינוך מיוחד בב"ס מצודות א.ו.י.ה.ו
5 12/2021 פומבי הקמה ושדרוג  חדאד הנדסה והשקעה בע"מ
6 13/2021 פומבי שיפוץ ספריה עירונית בק"ש חדאד הנדסה והשקעה בע"מ
7 14/2021 פומבי הנגשת מבני ציבור בק"ש חדאד הנדסה והשקעה בע"מ
8 15/2021 פומבי שיפוץ והסדרת בטיחות במוסדות ציבור בק"ש חדאד הנדסה והשקעה בע"מ
9 16/2021 פומבי הכנת תשתיות להצבת יביל בבי"ס גוונים בק"ש ש.מ שביט בע"מ
10 19/2021 פומבי השלמת עבודות פיתוח בחצר המוזיאון העירוני בק"ש ש.מ שביט בע"מ
11 20/21 פומבי שדרוג והקמת חצרות גנ"י במוסדות חינוך בק"ש גן גנית בע"מ
11 23/2021 פומבי מתן שרותי גביה כוללים וניהול חניה לא היה זוכה (המציע לא עמד בכל התנאים)
12 34/2021 פומבי בניית תוספת ממ"ד בית אנשי הזהב ש.מ שביט בע"מ
13 33/2021 פומבי מנהל יחידה דיגיטלית אלי דוידי
14 7/2021 פומבי מתן שרותי ייעוץ לוועדה המקומית לבניין ערים משרד עו"ד עמית פולק מטלון