מס' מכרז סוג המכרז נושא זוכה הערות
1/20 פומבי שיפוץ מבנה עירייה - גזברות מכרז בוטל  
 
 
2/20 פומבי שיפוץ במוסדות חינוך בק"ש: גן בני מלך וביה"ס מגינים הזוכה:  חיון שלמה בע"מ                                                                  
3/20 פומבי הצטיידות למוסדות חינוך בק"ש הזוכה: ארגמן מתכת                                                          
4/20 פומבי טיפול בבעיות בטיחות בשכונת בימת תל חי קריית שמונה הזוכה:  ש.מ שביט בע"מ                                           
מכרז עירייה הזוכה:                                                                       סכום זכייה: לאחר בקשה  של מנכ"ל עירייה ויועץ משפטי ואהובה לאחד את מספרי המכרזים עם העירייה סוכם: מספרי מכרזים לוקחים מאהובה לפי מספר רץ לכל המכרזים מיום 05.02.20
מכרז עירייה הזוכה:                                                                       סכום זכייה:
מכרז עירייה הזוכה:                                                                       סכום זכייה:
8/20 פומבי שדרוג גן משחקים איילים ברח' עולי הגרדום בק"ש הזוכה:  אימפקס מהנדסים   בע"מ                                   
13/20 פומבי שדרוג ושיפוץ תחבורה ציבורית בק"ש הזוכה:   אגא שח                                                           
14/20 פומבי הקמת גן משחקים קק"ל בק"ש הזוכה:     חדאד הנדסה השקעות בע"מ                                                          
15/20 פומבי שיפוץ ביה"ס רמב"ם בק"ש הזוכה:     חיון שלמה בע"מ                                       
19/20 פומבי פיתוח תשתיות להתקנת מתקני מיני פיץ בק"ש הזוכה:     חיון שלמה בע"מ                                       
23/20 פומבי תכנון מבנה חווה חקלאית הזוכה:       אבו רומי אדריכלים                                                      
24/20 פומבי בוטל- הסדרת ביטוח אש - מע"ש אהבה הזוכה:                                                                       סכום זכייה:  
25/20 פומבי טיפול בבעיות בטיחות בשכונת בימת תל חי שלב ב הזוכה:   ש.מ שביט בע"מ                                                                       
26/20 פומבי שיפוץ חדרי מורים בבתי ספר בק"ש בוטל  
27/20 פומבי עיצוב מרחבי הכלה מרחבי למידה וגנים חדשניים בוטל  
32/20 פומבי הקמת 3 כיתות גן ילדים בשכונת יובלים הזוכה:     חדאד הנדסה השקעות בע"מ                                                             
33/20 פומבי שיפוץ והסדרת בטיחות בגני ילדים שלב א הזוכה:  חדאד הנדסה השקעות בע"מ                                                                        
34/20 פומבי שדרוג גן ילדים ברח האצל בק"ש הזוכה:    אימפקס מהנדסים בע"מ                                                                      
35/20 פומבי תוספת מעלית בבית ספר רמבם בוטל  
37/20 פומבי רכישה והצבת יביל 2 כיתות בבה"ס גוונים הזוכה:   סלטי הנדסה                                                                        
38/20 פומבי שיפוץ והסדרת בטיחות בגני ילדים שלב ב הזוכה:  חדאד הנדסה השקעות בע"מ                                                                        
39/20 פומבי שיפוץ בבית ספר מצודות בק"ש הזוכה:    אימפקס מהנדסים בע"מ                                                                      
40/20 פומבי הקמת שירותים במגרש הדשא סינטטי בק"ש    
25/19 פומבי ייעוץ ארגוני פילת