איגרת רישום גני ילדים שנת הלימודים תשפג

הורים יקרים, 

הגיל הרך הינה תקופה קריטית בחייו של ילד. בתקופה זו מתעצבת התפתחותו המוחית, הפיזית, הרגשית והחברתית. חינוך בגיל זה הנו נדבך חשוב ביצירת סביבה ויסודות איתנים להתפתחותו של הילד. לפיכך, מערכת החינוך בקריית שמונה משקיעה משאבים רבים לאורך כל השנה בחינוך לגיל הרך. בכל גני הילדים אנו דואגים לצוות מקצועי ומיומן, חם ואוהב המעניק לילדינו אתגר חשיבתי, ידע, דעת וחינוך ערכי. במסגרת החינוך החברתי והערכי מערכת החינוך שמה דגש על חינוך לקבלת השונה ליצירת "טוב משותף" ולחינוך למעורבות ואיכות הסביבה. כבכל שנה עריית קריית שמונה משתדלת לשמור על מספר ילדים נמוך ככל שניתן בגן על מנת שילדינו יקבלו טיפול ויחס מיטבי.

בחוברת זו תמצאו את כל המידע הדרוש לכם על מנת לבחור את הגן המתאים לילדכם/ילדתכם. יש חשיבות בקריאתה מתחילתה ועד סופה על מנת להבין את האפשרויות העומדות בפניכם.

אתם ההורים שותפים משמעותיים לדרך, יחד נצעיד את ילדינו לעתיד טוב יותר.

בברכת שותפים לדרך,

אביחי שטרן, ראש העיר
אופיר יחזקאלי, סגן ומ"מ ראש העיר הממונה על החינוך

אסנת רון רסקי, מנהלת אגף החינוך
חן לגיסימו אדלר, חברת מועצה הממונה על החינוך

גילאי הרישום

טרום  חובה:
גילי 3 - ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ד בטבת התשע"ט, 1 בינואר 2019, ג' בטבת התש"ף, 31 בדצמבר 2019.
גילי 4 - ילדים שנולדו בין התאריכים: י"ד בטבת התשע"ח, 1 בינואר 2018, עד כ"ג בטבת התשע"ט, 31 בדצמבר 2018.
חובה: גילי 5 - ילדים שנולדו בין התאריכים: ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017, עד י"ג בטבת התשע"ח, 31 בדצמבר 2017.

*לתשומת לבכם, כל ילד חייב ברישום גם ילד שזו שנתו השנייה/השלישית בגן.
*במידה והורים לא ירשמו את ילדם במועד הקבוע בחוק, הרשות תרשום אותו לאחד הגנים על בסיס מקום פנוי.
* על פי הנחיות משרד החינוך, החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. יובהר כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ-1.1.2020 עד 15.1.2020 (כולל).

מועד רישום לגנים:

הרישום לשנת הלימודים התשפ"ג יחל ביום שני, א' בשבט התשפ"ב (3 בינואר 2022),.

ויסתיים ביום ראשון, כ"א בשבט התשפ"ב (23 בינואר 2022).

מהנעשה בגני הילדים

במערכת החינוך בעיר 39 גנים בהם לומדים כ-900 ילדים.
בגנים מתקיים יום לימודים ארוך בימים ראשון עד חמישי מהשעה 07:30 עד השעה 16:00, יום שישי הוא יום קצר, המסתיים בשעה 12:00 בגני חובה וב 12:45 בגני טרום חובה ובגנים הרב גילאיים.

בגנים ארוכים מתקיימת פעילות בין השעות 07:00-16:30 ובימי שישי מהשעה 07:00-12:45

גני חובה במסגרת יוח"א ואופק חדש.

גני טרום חובה במסגרת תוכנית מיל"ת (מותנה ב- 75% השתתפות הורים).

בימים הארוכים הילדים אוכלים ארוחת צהריים חמה.

צוות הגן

גננת בפיקוח משרד החינוך וסייעת בפיקוח הרשות המקומית. בגני טרום חובה בהם מעל 30 תלמידים, הצוות ימנה שתי סייעות.

גני חובה במסגרת יוח"א ואופק חדש.

גני טרום חובה במסגרת מיל"ת (מותנה ב- 75% השתתפות הורים).

בימים הארוכים הילדים אוכלים ארוחת צהריים חמה.

מעולם התוכן הגן הילדים

הלמידה בגן הילדים מתרחשת בדרך חווייתית באמצעות יצירה ומשחק לסוגיו:

משחק סוציו דרמטי, משחק בנייה (קונסטרוקציה), משחקי חשיבה, משחקי חברה, תנועה ועוד.

הילדים רוכשים מיומנות למידה בצורה דיפרנציאלית ומפתחים יכולות לקראת היותם לומדים עצמאיים.

ספריית פיג'מה

תוכנית ייחודית השואפת להנחיל לילדים אהבה לספרים ולעודד קריאה משותפת ושיח בנושאי ערכים ומורשת יהודית- ישראלית בחיק המשפחה ובמסגרת החינוכית.

חוגי העשרה – בגני החובה במסגרת קרן קר"ב מתקיימים 2 חוגים שבועיים.

בגני טרום חובה מתקיים חוג העשרה אחד במסגרת תוכנית מיל"ת.

סל תרבות - 2 הצגות בשנה.

מעג"ן (מערך תומך גן) בגני הטרום חובה

תכנית התערבות מערכתית רב תחומית המתמקדת בצוותי חינוך, הורים וילדים בעלי צרכים ייחודיים (עם קשיים זמניים או מתמשכים). "מעגן" פועלת בכל גני הטרום טרום חובה בעיר.

צוות "מעגן"- מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת, יועצות חינוכיות ומטפלות רגשיות. פועל עם הצוות החינוכי בתוך הגן במטרה:

* זיהוי ואיתור ילדים המתקשים בתחומי ההתפתחות המוטורית, חושית, שפתית ורגשית.

* בנייה ויישום תכניות עבודה ופעילויות מותאמות ליכולת וקשיים שזוהו.

* הפניית ילדים לגורמים טיפוליים בקהילה על פי הצורך ובמקביל מתן מענה חינוכי במסגרת הגן.

*  מעקב אחר התקדמותם של הילדים המאותרים.

* הגברת יכולתן של הגננות להכרות מעמיקה עם ילדי הגן, ותכנון ויישום דרכי עבודה דיפרנציאלית על פי יכולות וקשיי הילדים.

התכנית יוצרת רצף מניעתי-טיפולי בין מסגרות החינוך לבין המשאבים הטיפוליים הקהילתיים עבור ילדים והוריהם.

שפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי)- בגני החובה, שירותי האיתור והמעקב ניתנים באמצעות השפ"ח.

גן א"מ (אינטליגנציות מרובות) – הינו גן מדגים לגננות ולילדי הגנים בעיר הפועל בהלימה לתוכנית המדעים של משרד החינוך. בכל שנה ניבחר נושא שנתי בו ממשיכות הגננות לעסוק בגנים אחרי שקיבלו כלים בגן המדגים.

בשלוש השנים האחרונות עוסק גן הא"מ  בתכנים של גן ביער ובלמידה חוץ גנית . בביקור בגן הא"מ הילדים פועלים במלאכות עתיקות המתכתבות עם הפעילות בחורשה. לכל גן יש חורשה קרובה בה מבקרים הילדים בהדרכת צוות גן הא"מ ובאופן עצמאי.

גנים ברוח גן ביער-  

מחקרים עדכניים מראים כיצד השהות בטבע מפתחת ומשקמת משאבי קשב, מווסתת את החושים, מסייעת למניעת חרדות ודיכאון ומפתחת את כישורי התקשורת של הילדים ואת החשיבה. בזמן השהות בטבע הילד מפעיל את מגוון חושיו, את החשיבה, הרגשות, התנועה, היצירתית והדמיון שבורא עולמות. הטבע מספק מרחב להתפתחות האדם כשלם.

במערכות חינוך רבות סביב העולם הבינו זאת ואלפי מסגרות חינוך מוציאות את הילדים אל הטבע כמה שיותר.  קריית שמונה היא עיר  בטבע. זה אוצר התפתחותי בעל חשיבות עצומה לילדים. זמן השהות בטבע מפתח את כישורי הליבה שלהם, ובזמן שהם חווים זמן איכות בטבע, הם מפתחים את מגוון כישוריהם ונבנים לבריאות נפשית וגופנית.

חלק מגני הילדים בעיר פועלים ברוח גני יער ויוצאים מידי שבוע ליום שהייה ולמידה בחורשה או הנחל הקרובים לגן, גנים אלה מסומנים בעלה ליד שמם

גני הילדים בקריית שמונה

ממלכתי

טרום חובה חובה רב גילאי רב גיחאי ארוך
אביב
יסמין 14
ורדים
חבצלת 14
זמיר
הר הצופים 19
אורן
חבצלת 14
מאור
ההגנה 6
רימון
המכבים 7
רותם
הרי יהודה 5 (הגן מיועד לעבור לשכ' יובלים
דרור
הר הצופים 19
ניצן
דן 12
תאנה
אורי אילן 4
חבצלת
האצ"ל 10
עופר
דן 2
ראשונים
יסמין 14
נרקיס
ש"י עגנון 18
רמה
ברל 8

 

ממלכתי דתי

טרום חובה חובה רב גילאי
אילנות
ש"י עגנון 18
אורנים
אורי אילן 4
אחווה
חומה ומגדל 5

בנות חנה (גן בנות)
יהודה הלוי 17

בנות מנחם (גן בנות)
יהודה הלוי 17
בני מלך (גן בנים)
הרצל 112
הרדוף
הלבנון 12
גפן
המכבים 7
גליל
הרי יהודה 5
השלום
ארנון 21
סלע
דן 2
לילך
הנרייטה סאלד 8
יסמין
דוד רזיאל 23
  ציון
הנשיא 33

 

זרם חרדי

טרום חובה בנים בלבד חובה בנים בלבד
חפץ חיים
עליית הנוער 12
חפץ חיים
הגלעד 8

 

 • חשוב לציין כי שלב הגיל: חובה/טרום חובה/רב גילאי עשוי להשתנות בהתאם לצרכי המערכת והודעה על כך תינתן להורים מראש.
 • כמו כן קיימים בעיר שמונה גני חינוך מיוחד לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

שכונת יובלים

בימים אלו נבנים 3 גני ילדים חדשים בשכונת יובלים, האחד  ישמש כגן חינוך מיוחד, השני גן טרום חובה והשלישי גן חובה.

לאור העובדה שגני הילדים נמצאים בתהליך בניה והפיתוח  הסביבתי טרם הושלם סופית, וכן לאור העובדה שרק חלק מהשכונה מאוכלסת אנו נאפשר לילדי יובלים המתגוררים בפועל בשכונת יובלים (כתובת מעודכנת בתעודת הזהות) להירשם בשנת תשפ''ג לגן רותם. גן רותם מיועד להיות גן רב גילי בשנה הבאה )תשפ"ג( ולעבור לשכונת יובלים עם השלמת הפיתוח. בהמשך בשנת תשפ"ד גן רותם יהפוך לגן חובה וייפתח גן טרום חובה חדש ביובלים.

לאור העובדה כי שנת תשפ"ג עדיין מוגדרת כשנת מעבר עבור שכונת יובלים עד להשלמת פיתוח השכונה והגנים, עדיין יחשבו ילדי גנים המתגוררים בפועל בשכונת יובלים כ"על אזוריים" וישובצו כאילו הם גרים באזור הרישום הרלוונטי לגן אליו הם נרשמו.

גנים ארוכים רב גילאים

הגנים הארוכים הינם רב גילאים ופועלים במתכונת חופשות מצומצמות עד ה - 15 לאוגוסט.

הגן פותח את שעריו בשעה 7:00 בבוקר ונסגר בשעה 16:30. הצוות החינוכי בגן מתוגבר, כולל גננת ושתי סייעות.

לגן תקציב הפעלה שוטף לחומרים והצטיידות, לטיול, לארוחת בוקר וצהרים. הפעילות בגן עשירה ומגוונת.

* בחופשות הרשות תעשה כמיטב יכולתה להסיק גננת במקום גננת משרד החינוך, באם לא תמצא גננת תועסק סייעת.

אופן הרישום לגנים

את הרישום לגנים  ניתן לבצע באופן מקוון, באמצעות האתר העירוני שכתובתו : https://www.k-8.co.il

או פנים אל פנים במשרדי אגף החינוך, אצל רכזת רישום ושיבוץ גנים,  בכתובת הרצל 37. בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00 וביום ב' בין השעות 16:00-18:00.

שימו לב - פרטי הרישום המופיעים במערכת העירונית מעודכנים מתוך אתר משרד הפנים. רק תושבים המופיעים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים כתושבי קריית שמונה, יוכלו להירשם באופן מקוון.

הרישום (מקוון ופנים אל פנים) אפשרי רק אם כתובת המגורים מעודכנת בשתי תעודות הזהות של שני ההורים.

בתהליך הרישום (מקוון ופנים אל פנים) תתבקשו להצהיר שכל הפרטים שמסרתם הנם נכונים.

בכל בעיה בהליך הרישום המקוון יש לפנות למור מרציאנו  בטלפון 04-6908447.

במעמד הרישום, תינתן לכם האפשרות לבחור אחת מבין שלוש אפשרויות. הרשות אינה מתחייבת לשבץ באחת האפשרויות, אך תעשה מאמץ לעשות זאת ככל שניתן.

לתשומת ליבכם – הרישום לא מהווה אישור שיבוץ לגן!

אופן הרישום המקוון

ילדים הזכאים  לשירותי חינוך מיוחד

בקריית שמונה פועל  מערך חינוך מיוחד הכולל שמונה גנים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. מערך החינוך המיוחד פועל על מנת לאפשר לכל תלמידה ותלמיד לממש את הפוטנציאל הטמון בהם תוך מתן תמיכות לימודיות ורגשיות מתאימות.

ילדים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד, או כאלה שקיימת היתכנות שיעלו לדיון בוועדות זכאות ואיפיון, יירשמו לאחד הגנים  (לשם הבטחת מקום) עד לקבלת זכאות לחינוך מיוחד והפנייה למסגרות המתאימות.

הורים עצמאיים

(פרודים, רווקים, חד הוריים, חיים בנפרד)

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 "שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, והם מחויבים וזכאים מתוך הסכמה לדאוג לצורכיהם, הכוללים, בין השאר, את לימודיהם ואת חינוכם. גם כאשר הילד גדל אצל הורה אחד אין הדבר מפחית מחובותיהם ומזכויותיהם של שני ההורים, למעט במקרה של החלטה שיפוטית המורה אחרת".

לאור זאת ולתשומת ליבכם:

 1. במעמד הרישום הורים עצמאיים מתבקשים למסור, לצורך העברת מידע ועדכונים,  את פרטי כתובת המגורים והדרכים ליצירת קשר (טלפון ודואר אלקטרוני) של שני ההורים.
 2. במקרים בהם קיימת החלטה שיפוטית לפיה נשללה או הוגבלה לעניין זה אפוטרופוסות של ההורה הנוסף או החלטה המונעת את מסירת המידע לאותו הורה, הנכם מתבקשים ליידע את אגף החינוך ולהמציא לידיו עותק מההחלטה. ללא אסמכתא כתובה יהיה רשאי האגף להעביר מידע על התלמיד לכל אחד משני ההורים.
 3. יש למלא  בזמן הרישום כתב הצהרה וטפסים רלוונטים.

לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחת אומנה

יש להצטייד במעמד הרישום בתעודת זהות ובמסמך המסדיר את מעמדו.

רישום מאוחר (מעבר לתקופת הרישום)

לאחר תקופת הרישום ניתן יהיה להירשם אך ורק פנים אל פנים, במשרדי אגף החינוך.

במזכירות האגף,  בכתובת הרצל 37. בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00 וביום ב' בין השעות 16:00-17:00.

הנרשמים לאחר תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד הגנים בעיר, ולא תישמר להם הזכות להירשם לגן הקרוב למקום מגוריהם.

הנחיות בעת רישום ילד אלרגי ברמת מסכן חיים

יש להגיש בקשה לסייעת רפואית בכל שנת לימודים, למסור ת“ז עדכנית בקריית שמונה, להגיש

אישור רפואי מרופא מומחה בתוקף של חצי שנה קדימה במועד הגשת המסמכים. חובה לציין זאת בהליך הרישום.

ילדים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד, אינם זכאים לסייעת רפואית.

לצורך הגשת המסמכים והמשך טיפול בבקשה יש לפנות לחוה וורמסר מנהלת מחלקת חינוך מיוחד וטיפול בפרט האמצעות מייל:  [email protected]

בקשת העברה מחוץ לרשות

אם הורים מעוניינים להעביר בנם או בתם למוסד חינוך (לרבות מוסד חינוך שאינו רשמי) המצוי ברשות מקומית אחרת מזו שהם מתגוררים בה, תותנה ההעברה בהרשמה למוסד ברשות החינוך המקומית שבה מתגורר הילד, ובאישור ההעברה לפי תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959.
ההעברה מותנית באישור הרשות השולחת ובאישור הרשות הקולטת.
הבקשות יידונו בוועדת העברות שתתקיים במהלך יולי  2022 ותשובות תתקבלנה בתחילת אוגוסט 2022.  אגף החינוך ידון בכל בקשה לגופה ואיננו מתחייב לאפשר העברה. אישור העברה יהיה מותנה בשיקולים מערכתיים.

במידה ותשובת הרשות היא שלילית, תינתן להורים לערער על החלטת הרשות בפני מנהלת המחוז.         

מומלץ לקורא בעיון את פרק הליך השיבוץ על מנת ללמוד לעומק את נהלי השיבוץ ולבחור את הגן המתאים לכם בהתאם לקריטריונים.              

גובה התשלום לגנים:

גילאי 3-4:  2,545 ש"ח לשנה עבור מיל"ת (צהרון) 5 ימים בשבוע, הזנה, חוג העשרה, גן א"מ וביטוח תאונות אישיות.                               

גילאי 5:    1,566 ש"ח לשנה עבור הזנה 5 ימים בשבוע , חוגי קר"ב, גן א"מ וביטוח תאונות אישיות.

גנים רב גילאים ארוכים: 1,060 ₪ לחודש.

* התשלומים יחלו בחודש ספטמבר  2022. ניתן לחלק את התשלום השנתי לעד 10 תשלומים שווים (בגנים הארוכים 12 תשלומים).

לנוחיותכם תשלום באמצעות כרטיס אשראי במעמד הרישום (5 או 10 תשלומים- חיוב ראשון

רק בחודש ספטמבר).

לגנים הארוכים - ההורים יזינו כרטיס אשראי ובאחריות ההורים המעוניינים בכך ליצור קשר במהלך החודשים אפריל - יוני עם מחלקת הגבייה לשינוי אמצעי התשלום להוראת קבע / צ'קים / מזומן.

להורים שיירשמו לגנים הארוכים יישלח חוזה התקשרות למייל שעודכן במערכת, אותו יש להחזיר לאגף החינוך תוך 7 ימים ממועד השליחה.

שיבוץ לגנים הארוכים יתבסס על הגרלה:

הגרלה בין הנרשמים החדשים לגנים הארוכים תתקיים ביום שני יד' בסיון תשפ''ב 13.6.22  בשעה 16:30 ותוקרן למשתתפים (ישלח קישור לנרשמים). ההשתתפות בהגרלה מותנית בהסדרת התשלום וחתימה על חוזה התקשרות.
תינתן עדיפות לשיבוץ אח ממשיך (אח ממשיך הוא מי שיש לו אח/אחות בגן והוא מצטרף אליו לאותו הגן).

הליך שיבוץ

 • הרישום הינו תהליך בקשה ולא שיבוץ, מכתב שיבוץ יישלח אליכם בהודעה נפרדת עד סוף חודש מאי.
 • השיבוץ יותנה בהסדרת אמצעי תשלום באגף הגבייה מראש.

שיבוץ ילדים לגנים ייקבע על פי הנוהל הבא:

 1. ילדים ממשיכים בגן.
 2. ילדים שנרשמו במועדי הרישום הקבועים בחוק.
 3. אם בתקופת הרישום יירשמו לגן (ממשיכים + חדשים) יותר ילדים מהתקן, השיבוץ ייקבע לפי קרבה גיאוגרפית לגן ע"פ ספח תעודת הזהות שהוצג במעמד הרישום (המרחק מהגן יבחן באמצעות מערכת גיאוגרפית דיגיטאלית).
 4. ילדים שנרשמו בתקופת הרישום ולא היה מקום בגן / בגנים אותם ביקשו ישובצו בגן הקרוב לביתם מבחינה גיאוגרפית, וייכנסו לרשימת המתנה לגנים שביקשו. באם יתפנה מקום, שיבוץ לגנים אלו יהיה על פי נוהל השיבוץ בסעיף
 5. גילאי הילדים:
  שנתון 2019 – ישובצו בגני טרום חובה / גנים רב גילאים.
  שנתון 2018 – ילידי ינואר עד יוני ישובצו בגן טרום חובה / רב גילאי / על פי בקשת ההורה שיבוץ לגני חובה על בסיס מקום פנוי בגן (קדימות לילדי חובה), ילידי יולי עד דצמבר ישובצו בגן רב גילאי/ טרום חובה.
  שנתון 2017 – ישובצו בגני חובה.
 6. ילדים שנרשמו אחרי תקופת הרישום הקבועה באיגרת זו, ישובצו על בסיס מקום פנוי בגן אליו הם מעוניינים להירשם.
 7. הורים שרשמו את ילדם לגן ארוך לא יוכלו "לשמור מקום" בגן שאינו ארוך. באם יחליטו לוותר על הגן הארוך ישובצו על בסיס מקום פנוי כמתואר בסעיף הקודם.
 8. לאחר קבלת מכתבי השיבוץ, הורים רשאים להגיש בקשת ערעור על שיבוץ מהגן אליו שובצו באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר הרשות תוך 14 יום מקבלת הודעת השיבוץ. הבקשה תידון בוועדת ערר ברשות מנהלת אגף החינוך שתשבץ בכפוף למקומות פנויים ולמקרה.

* אם הבקשה לקראת שנת הלימודים הקרובה והגישו אותה עד ה- 15 ביולי,  הודעה בכתב תצא עד 1 באוגוסט.
 * אם הבקשה היא לקראת שנת הלימודים הקרובה והגישו את הבקשה לאחר 15 ביולי, הודעה בכתב תצא עד 10 בספטמבר.

במידה ותשובת הרשות היא שלילית, תינתן להורים לערער על החלטת הרשות בפני מנהלת המחוז.         .

מערכת החינוך בקריית שמונה שמה את הילד במרכז.
במטרה לספק לו חוויה חינוכית מעשירה ומאתגרת.
גני הילדים בעיר הם גנים איכותיים, המופעלים ע"י צוותים חינוכיים מקצועיים גנים יפים, מטופחים ועשירי תוכן, עשייה ויצירה.

יצירת קשר עם אגף החינוך:

טלפון: 04-6908447

מייל: [email protected]