בקשה לאישור תושב

לכל מי שחשבון הארנונה לא על שמו בעיריית קריית שמונה יש לפעול לפי ההנחיות המצורפות.

ניתן להגיש בקשות לאישור תושב בצירוף כל המסמכים המבוקשים כמפורט מטה

למייל זה בלבד: [email protected]

התנאים לקבלת אישור תושב במסגרת אגף הגבייה הם:

  1. כל מי שחשבון הארנונה רשום על שמו בספריי העירייה מעל 12 חודשים בפועל וכמו כן ב-ת.ז. שלו רשומה הכתבות בקריית-שמונה, יש לצרף צילום ת.ז + ספח פתוח + טופס בקשה ו- 10 ₪.
    במקרה שמקום העבודה חורג מקריית שמונה והאיזור תעשה בדיקה בטרם יונפק האישור מול רשויות המס.
  2. תושב הגר בשכירות וחשבון הארנונה לא על שמו יצרף חוזה שכירות מעל 12 חודשי מגורים בפועל, רצוי לצרף גם חוזה קודם במידת הצורך, כמו כן יש לצרף אישור העסקה / תלוש שכר אחרון, צילום ת.ז. + ספח פתוח  כולל ת.ז. של בת הזוג כולל ספח+ טופס בקשה ו- 10 ₪.
    במקרים שמקום העבודה חורג מקריית-שמונה והאזור תעשה בדיקה מול רשויות המס.
  3. רווקים, נשואים הגרים בדירת ההורים ימציאו אישורי העסקה / תלוש שכר אחרון + הצהרת הורים וצילום ת.ז. של אחד ההורים, צילום ת.ז. + ספח פתוח של המבקשים כולל ת.ז. של בת הזוג, למלא טופס בקשה ו- 10 ₪.
    במקרים שמקום העבודה חורג מקריית-שמונה והאזור תעשה בדיקה מול רשויות המס.

*** כל מי שמקום עבודתו מחוץ לאזור קריית-שמונה והצפון מעבר לראש פינה, צפת כולל אנשי קבע, משטרה, סוהרים וסוכני חברות למיניהם יש לצרף אישור ממקום העבודה על קבלת תשלום החזר נסיעות מקריית-שמונה למקום העבודה וחזרה.

למי שמחזיק ברכב חברה, יש לצרף אישור חברה שידוע לחברה כי הרכב פותח וסוגר את היום  בקריית-שמונה.

אנשי קבע, סוהרים ושוטרים נדרשים להמציא אישור חתום ממפקדם הישיר על תנאי שירותם ויציאתם הביתה בקריית-שמונה.

נשואים עם ילדים שמקום עבודתם לא באזור נדרשים להמציא גם אישורי העסקה של האשה, וכמו כן אישורים עבור ילדיהם על כל מסגרת חינוך החל מהגיל הרך והלאה. כולל פנקסי טיפת חלב עבור תינוקות היכן מטופלים.

*** כל מקרה חריג שהמחלקה לא תוכל להנפיק את האישור יופנה המבקש ישירות למס הכנסה בצפת לשם המשך טיפול.

זכרו אישור תושב ניתן אך ורק למקום עבודה לצרכי התחשבנות מס בלבד.

נא להקפיד להמציא את כל המסמכים הדרושים בצורה מלאה וברורה, למען טיפול יעיל וזריז של המחלקה.

את המסמכים ניתן להשאיר במעטפה בתיבת המסמכים בכניסה למחלקת הגבייה בצירוף מספר טלפון לחזרה, או למייל מיוחד רק עבור בקשות לאישור תושב: [email protected]

לאחר בדיקה ואישור יימסרו האישורים בתיאום עם המבקש.