המלצות לבניה ירוקה ייעודיות לעיר קריית שמונה נמצאות בימים אלה בהליך גיבוש.