רכז מתנדבים: בועז בן ציון
 טלפון: 04-6941649 
פקס: 04-6902530
כתובת: אגף הרווחה, טרומפלדור 33.
קבלת קהל:
ימים א' – ה'.
שעות: 
08:00 – 13:00
19:00 - 16:00
 


מטרות השירות: פיתוח תחום ההתנדבות ברמה העירונית, טיפוח שירותי ההתנדבות למען רווחת האוכלוסייה החלשה.

אוכלוסיית היעד: משפחות, אנשים ומוסדות הזקוקים לעזרה ותמיכה ברחבי העיר, המתנדב הבודד וארגוני מתנדבים.

פעילות היחידה:

גיוס, מיון והשמה של מתנדבים בכל שלוחות הרווחה. הובלה ו/או שותפות בפרויקטים קהילתיים עירוניים ואזוריים כגון: "סבתא טף", "אם לאם". קיום אירועים עירוניים עם מתנדבים ולמען מתנדבים כגון: שבוע ההתנדבות, שבוע הקשיש, שבוע הילד וכו'...

הפעלת חמ"ל מתנדבים בחירום הנותן מענה עירוני בהתאם לצרכים באמצעות מתנדבים שהוכשרו ולכך ומגויסי חוץ. 

מידע, ייעוץ והכוונה לארגונים, עמותות, תוכניות ומוסדות בנושא ההתנדבות. ריכוז פורום "שולחן עגול" ארגונים עפ"י מודל מתו"ב (מערך תמיכה ותאום במשאבי קהילה) בג'וינט, פעילות בנושא תרומות וסיוע חומרי.