לאתר אשכול רשויות גליל מזרחי

שם

כתובת דוא"ל

כתובת מגורים

טלפון

יו"ר בני בן- מובחר

[email protected]
[email protected]

שדה אליעזר

050-5607080

אליאס אלאיס

[email protected]

גוש חלב

052-5322299

שמעון סויסה

[email protected]
[email protected]

חצור הגלילית

050-4001231

 

צבי בודנהיימר

[email protected]
[email protected]

קצרין

054-8359458

מיכל זמיר

[email protected]

מטולה

050-4913668

ניר בהט

[email protected]

להבות הבשן

052-3242888

אורי סיוון

[email protected]

אמירים

054-4987287

נורית צור רבינו מנכל"ית האשכול

[email protected]

קרית שמונה

050-5994776

רולאן עזאם - גיזברית [email protected]   0505746905
 

סיכום ישיבת דירקטוריון

פרוטוקול ישיבת דריקטוריון

דוחות כספיים

תקציבים

תקציב 2019